po/vo/mbohandreiking

Deze factsheet van Movisie geeft leerlingbegeleiders en mentoren handvatten om leerlingen met lhbti+-gevoelens zo goed mogelijk te ondersteunen.

Een kwetsbare groep

Zeker in de puberteit vormt de groep -leerlingen een kwetsbare groep. In deze periode is het voor hbti+-jongeren belangrijk om niet buiten de boot te vallen. Voor hbti+-jongeren kan dit ervoor zorgen dat zij bang zijn voor negatieve reacties, pesten of geweld dat naar hen toe gericht is. Deze jongeren zijn hierdoor extra kwetsbaar voor onder meer depressie en zelfmoord.

Tips

De beknopte factsheet van geeft praktische tips zoals:

  • Let op woordkeuze
  • Geef jongeren de ruimte
  • Let op bepaald ‘gevaarlijk’ gedrag
  • Verwijs door

De flyer is gratis te downloaden op de website van Movisie


Factsheet: Kwetsbare LHBT-jongeren op school. Movisie, 2015

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school