zelfmoordpreventiepo/vo/mbohandreiking
  • WAARSCHUWING: DEZE INFORMATIE GAAT OVER ZELFMOORD. Hulp nodig? Bel 113 of ga naar 113.nl

Op deze pagina vind je publicaties, websites en trainingen die jou als professional helpen om lhbti+ jongeren met zelfmoordgedachten te ondersteunen.

Lhbti+– jongerenkampen vaker met depressieve gevoelens en zelfmoordgedachten en doen vaker een zelfmoordpoging dan cisgender jongeren. Volgens experts is meer kennis over suïcide én over lhbt-zijn nodig om deze kwetsbare groep beter te ondersteunen.

LHBT-jongeren ondersteunen bij suïcidale gedachten

In het kader van suïcide preventie onder jonge lhbt’s heeft Movisie een handzame factsheet uitgebracht voor professionals. Deze bevat toegankelijke en zeer concrete informatie: wat kan suïcidegedachten bij jongeren triggeren? Op welke signalen moet je alert zijn? En ook: wat kun je doen als je ziet dat een jongere in de gevarenzone dreigt te raken?

Weet jij hoe het echt gaat met je leerlingen?

Deze gratis e-learning van Movisie maakt je sensitiever over de onzekerheden van vo- en mbo-leerlingen op het gebied van genderidentiteit en seksuele oriëntatie. De focus ligt op de signalering, sensitiviteit en bewustwording van onzekerheden van lhbti+-leerlingen en op suïcide preventie. De tool is gericht op het voeren van een sensitief gesprek, steun bieden en de leerling helpen met acceptatie.

Als ik kan zeggen wat ik denk

De handreiking van 113 Zelfmoordpreventie bevat een stappenplan om zelfmoordgedachtes bij leerlingen te herkennen en met ze te bespreken. Ook helpt het de weg wijzen naar de juiste hulp. Daarnaast biedt de handreiking informatie om een zelfmoordpreventie-protocol op maat te maken.

“Praten over zelfmoord is op veel scholen nog een taboe. Maar luisteren helpt en praten kan levensreddend zijn” (Uit: Als ik kan zeggen wat ik denk)

Stayin’alive

Movisie heeft in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie een publicatie gemaakt over wat je kan doen om zelfmoord te voorkomen en hoe je jongeren kunt helpen. Het boekje Stayin’ Alive geeft informatie over de signalen die aangeven dat er mogelijk iets aan de hand is. Ook staan er praktische tips in over hoe je een gesprek over zelfmoord aan kunt gaan, zowel face-to-face als online via social media. Daarnaast biedt het contactgegevens van instanties om lhbti+-jongeren naar te verwijzen.

113 Zelfmoordpreventie

De website van 113 Zelfmoordpreventie biedt veel informatie voor professionals in het onderwijs over suïcidepreventie. Wat kan je doen om jongeren te ondersteunen en de weg naar hulp te te wijzen? Wat doe je als iemand een poging doet of komt te overlijden door zelfmoord? Daarnaast bieden ze praktische tools zoals:

Website: 113 Zelfmoordpreventie

Samen minder suïcide

‘Samen Minder Suïcide’ is een netwerk van partijen en organisaties die middenin de samenleving staan en gedreven zijn om samen suïcidepreventie verder te brengen. Van onderwijs tot bedrijfsleven. Ze bieden onderwijsorganisaties ondersteuning om beleid te ontwikkelen op het signaleren en voorkomen van psychische problemen en suïcidaal gedrag bij hun leerlingen/studenten. Daarnaast ontwikkelen ze lesprogramma’s over seksuele diversiteit en het (her)kennen van psychische klachten.

Website: Samen minder suïcide: Suïcidepreventie in het onderwijs

Ik wou dat ik dood was

Deze uitgave van uitgave van Movisie en COC Nederland helpt professionals die met jongeren werken om suïcidaal gedrag onder lhbti+-jongeren te herkennen en adequaat te reageren. Het boekje geeft op heldere wijze antwoord op tien vragen. Vragen als ‘hoe voorkom ik suïcidaal gedrag onder lhbti+-jongeren?’, ‘hoe signaleer ik suïcidaal gedrag?’ en ‘wat moet ik doen als een jongere suïcidaal is? zijn ook onderwijsprofessionals relevant.

Website: Iedereenisanders.nl

Deze positieve website is opgezet om zelfmoord onder lhbti+-jongeren te voorkomen voor iedereen die zich onprettig voelt door het ‘anders’ zijn te helpen. Jongeren krijgen antwoord op veel gestelde vragen, er worden tips en verhalen gedeeld, filmpjes getoond en contactgegevens vermeld waar jongeren terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Ook voor ouders en professionals biedt de website een schat aan informatie.

Zelfmoordpogingen onder jonge lhbt’s komen 4,5 keer vaker voor dan onder heteroseksuele jongeren. Onder transgender jongeren heeft maar liefst een op de vijf een zelfmoordpoging gedaan. En 34 procent van de lesbiennes, biseksuele en homojongeren heeft soms serieuze gedachten aan zelfmoord, tegenover 17 procent van de heterojongeren. (Bron: Movisie.nl)

Gendi-tips:

Een lhbti+ leerling ondersteunen (po)

Een lhbti+ leerling ondersteunen (vo)

Een lhbti+ -student ondersteunen (mbo)

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school