kalendermomentpo/votheater

De Wereldtheaterdag (27 maart) staat in het teken van het inzien van de meerwaarde van theater. Praat eens met elkaar over op welke manieren jullie theater kunnen inzetten op school en in de klas.

Theater vermindert vooroordelen

Theater is een kunstvorm. Theater wordt niet speciaal gemaakt om vooroordelen of discriminatie van lhbti+ personen te verminderen. Maar het is wel een positief bijkomend effect blijkt uit onderzoeken. Volgens onderzoek van Movisie blijkt dat theater zorgt voor inleving en empathie.

“Uit de sociaalwetenschappelijke literatuur over vooroordelen, stereotypen en discriminatie komt naar voren dat kunst waarin verhalen worden verteld (zoals theater, maar ook films en literatuur), juist bij uitstek een geschikt middel zijn om vooroordelen te verminderen.” (Movisie)

Helena is misschien verliefd op een meisje

Bij Lesmaterialen vind je theatervoorstellingen voor jouw klas. Sommige voorstellingen komen bij jullie op school. Ander bezoek je met de klas in het theater. Voor leerlingen in het basisonderwijs kun je kijken naar de voorstelling Droomfeest: Kiezen wat je wil en weten wat je kiest (voor kinderen vanaf 4 jaar), is het thema van de meespeel-voorstelling Droomfeest van theater Stuiter. Het stuk –  voor kinderen vanaf 9 jaar – gaat ook over keuzes rond liefde en seksualiteit. Want Helena is misschien verliefd op een meisje.

HANNAH, DAVID en LUCY

Voor het voortgezet onderwijs en mbo zijn de educatieve theatervoorstellingen van Theater AanZ geschikt. In de voorstellingen die zij maken is een hoofdrol weggelegd voor genderdiversiteit en seksuele diversiteit.

Gendi beveelt theater aan 

Theater kan via inlevingsvermogen en empathie de houding van mensen verbeteren ten aanzien van een minderheidsgroep. Door de combinatie van een voorstelling en de interactieve educatie achteraf, kun je samen met je leerlingen praten en nadenken over hun visie en ideeën over het thema van de voorstelling. Er is ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen. Wil je hier meer over weten of overweeg je theater in te zetten bij jullie op school? Lees dan het artikel van Gendi over Theater & School. 

Blog Theater raakt

theatervo/mboblog

Theater raakt

In deze blog vertelt Hester Klein Tijssink van Theater AanZ over het potentieel van theater. “Met onze voorstellingen willen we een stem geven aan vooral jonge mensen voor wie liefde en erkenning niet vanzelfsprekend zijn.”

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school