gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

religievotheater
  • Daagt leerlingen uit om zelf een visie te vormen.
  • Voor klas 3/4 van het voortgezet christelijk onderwijs.
  • Maakt onderdeel uit van het project Stil Verdriet

Wat als je homo én christen bent? Gaat dat samen? Of toch niet? Wordt het stil verdriet of elkaar omarmen? De theatervoorstelling DAVID van Theater AanZ vertelt een universeel verhaal over het al dan niet durven uiten van een worsteling of geheim. Over het delen van je binnenwereld en over hulp durven vragen.

Project Stil verdriet

De voorstelling is los door scholen te boeken en maakt ook onderdeel uit van het Project Stil Verdriet. Dit project maakt seksuele diversiteit op een passende en veilige wijze zichtbaar en bespreekbaar binnen het (orthodox-)christelijk onderwijs. Het project is een samenwerking tussen Stichting School & Veiligheid, Theater AanZ en Homo in de klas. Het gehele project bestaat uit drie op elkaar aansluitende onderdelen: een lerarentraining, de voorstelling ‘DAVID’ en een reeks aan Educatieve lesbrieven en een voorlichting.  

Het verhaal

David speelt in een band, samen met zijn beste vriendin Margje en zijn zus Lea. Als op een avond tijdens een repetitie Timo, de nieuwe buurjongen van Margje, verschijnt zet dat Davids leven op zijn kop. Door de komst van Timo kan David niet langer om zichzelf heen. Maar wat gaat dat betekenen voor zijn vriendschap met Margje, voor zijn zus Lea en voor zijn ouders én voor zijn liefde voor God en voor de kerk.

Praktisch

De voorstelling DAVID wordt op school gespeeld voor een groep van maximaal 60 leerlingen. Na afloop is er een nagesprek. De voorstelling is voorzien van een lesbrief voor docenten om na de voorstelling te gebruiken. De voorbereidende les is voorzien van een audiofragment. In totaal duurt het zo’n 90 minuten. DAVID is bedoeld voor leerlingen op alle niveaus in het 3e en 4e leerjaar binnen het christelijk voortgezet onderwijs en ook geschikt voor lerarenopleidingen, ouderavonden en jongerenbijeenkomsten.

Gendi beveelt aan 

Door de combinatie van de voorstelling en de interactieve educatie achteraf kun je samen met je leerlingen nadenken over hun visie en ideeën over het thema van de voorstelling. Er is ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen. Theater kan via inlevingsvermogen en empathie de houding van mensen verbeteren ten aanzien van een minderheidsgroep. Wil je hier meer over weten of overweeg je theater in te zetten bij jullie op school? Lees dan het artikel van Gendi over Theater & School. 


Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.