votheaterreligie
  • Daagt leerlingen uit om zelf een visie te vormen.
  • Voor klas 3/4 van het voortgezet christelijk onderwijs.
  • Maakt onderdeel uit van het project Stil Verdriet

De theatervoorstelling DAVID van Theater AanZ gaat over homo én christen zijn. De voorstelling is los te boeken of als onderdeel van het project Stil Verdriet.

Over de voorstelling

Wat als je homo én christen bent? Gaat dat samen? Of toch niet? Wordt het stil verdriet of elkaar omarmen? De theatervoorstelling DAVID van Theater AanZ vertelt een universeel verhaal over het al dan niet durven uiten van een worsteling of geheim. Over het delen van je binnenwereld en over hulp durven vragen.

Het verhaal

David speelt in een band, samen met zijn beste vriendin Margje en zijn zus Lea. Als op een avond tijdens een repetitie Timo, de nieuwe buurjongen van Margje, verschijnt zet dat Davids leven op zijn kop. Door de komst van Timo kan David niet langer om zichzelf heen. Maar wat gaat dat betekenen voor zijn vriendschap met Margje, voor zijn zus Lea en voor zijn ouders én voor zijn liefde voor God en voor de kerk.

Doelgroep

DAVID is bedoeld voor leerlingen op alle niveaus in het 3e en 4e leerjaar binnen het christelijk voortgezet onderwijs en ook geschikt voor lerarenopleidingen, ouderavonden en jongerenbijeenkomsten.

Praktisch

De voorstelling DAVID wordt op school gespeeld voor een groep van maximaal 60 leerlingen. Na afloop is er een nagesprek. De voorstelling is voorzien van een lesbrief voor docenten om na de voorstelling te gebruiken. De voorbereidende les is voorzien van een audiofragment. In totaal duurt het zo’n 90 minuten. 

Producent

Theater AanZ maakt sociaal artistiek theater. De theatermakers Marian van Hoof (schrijver) en Jolanda de Groot (regisseur) voelen ze zich sterk verbonden met de levensverhalen van de (worstelende) mens op zoek naar vrijheid en gelijkheid, op zoek naar zien en gezien worden. Ze baseren hun voorstellingen op de Rechten van de Mens: iedereen moet in vrijheid en gelijkheid kunnen leven. Theater heeft de kracht om, net als opvoeding en onderwijs, deze vrijheid te bevorderen.

Informatie & Boeking

De voorstelling is los door scholen te boeken via de website van Theater AanZ: Voorstelling DAVID. Beschikbaarheid en prijzen kunnen besproken worden met Hester Klein Tijssink (hester@theater-aanz.nl; 06-13316516).  

Project Stil Verdriet

De voorstelling maakt ook onderdeel uit van het Project Stil Verdriet. Dit project maakt seksuele diversiteit op een passende en veilige wijze zichtbaar en bespreekbaar binnen het (orthodox-)christelijk onderwijs. Het project is een samenwerking tussen Stichting School & Veiligheid, Theater AanZ en Homo in de klas. Het gehele project bestaat uit drie op elkaar aansluitende onderdelen: een lerarentraining, de voorstelling ‘DAVID’ en een reeks aan Educatieve lesbrieven en een voorlichting.  


  • Wil je hier meer over weten of overweeg je theater in te zetten bij jullie op school? Lees dan het artikel van Gendi over Theater & School. 

Theater raakt

theatervo/mboblog

In deze blog vertelt Hester Klein Tijssink van Theater AanZ over het potentieel van theater. “Met onze voorstellingen willen we een stem geven aan vooral jonge mensen voor wie liefde en erkenning niet vanzelfsprekend zijn.”

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school