Aangenaam kennismaken, Gendi is de naam! Ik ben de opvolger van Gay&School. Mijn deuren staan voor je open, kom binnen en voel je welkom. Ik hoop dat we elkaar nog vaak zullen ontmoeten.

De opvolger van Gay&School

Op 5 oktober lanceerde Stichting School & Veiligheid Gendi.nl: een nieuwe themawebsite over gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs. Gendi is de eigentijdse opvolger van Gay&School. Gendi inspireert en adviseert schoolprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo.

Alles bij de hand

Gendi begint bij sociale veiligheid op school en trekt daarvoor zo veel mogelijk ‘uit de kast’ op het gebied van lhbti+ en genderdiversiteit: praktische Gendi-tips, lesmaterialen, ervaringsverhalen, eigen filmpjes, fotostrips en meer. Met Gendi.nl hebben leraren alles bij de hand om met leerlingen te werken aan respect voor diversiteit.

De naam

In het Luganda betekent het woord gendi: ‘het gaat goed met mij’. Dat is precies wat elke leraar alle leerlingen toewenst, ongeacht hun diversiteit in gender, sekse en geaardheid.
Maar Gendi is ook gewoon de afkorting van GENder- en seksuele DIversiteit.

Op een positieve manier aan de slag

Gendi is de opvolger van de 21-jarige Gay&School. Al in het jaar 2000 wilde het ministerie van OCW het onderwijs ondersteunen om het schoolklimaat veiliger te maken voor lhbt-leerlingen. Sindsdien is hier veel kennis over opgedaan. Ook zijn de onderwijswetten in dit opzicht veranderd. Dat maakt dat we nu veel beter weten hoe scholen en leraren hier op een positieve manier mee aan de slag kunnen en dat de inspectie hierop toeziet.

Samen werken aan Gendi

School & Veiligheid ziet zichzelf midden op het kruispunt tussen de praktijk in de scholen, de onderzoekers met nieuwe inzichten en de overheid. Met al die partijen werkten we samen om de nieuwe inhoud van Gendi vorm te geven. En dat blijven we doen.

Veel nieuwe informatie

Naast een praktisch overzicht van lesmaterialen, geeft de website veel tips om met leerlingen en studenten te werken aan respect voor diversiteit. Leerlingen en studenten vertellen in korte filmpjes over hun ervaringen met lhbti+ op school. Gendi bevat nieuwe achtergrondartikelen en visuals. Ook starten we met blogs en een fotostrip!

Voor burgerschapsonderwijs en sociale veiligheid

De eerste doelgroep van Gendi is de individuele leraar. De verdiepende artikelen zullen (op termijn) ook als inspiratiebron dienen voor andere schoolprofessionals. De inhoud van de website hangt nauw samen met de onderwijswetgeving op het gebied van sociale veiligheid en burgerschapsvorming.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school