Meer reformatorische scholen dan twee jaar geleden hanteren een ‘antihomoverklaring’, waarin ouders van schoolgaande kinderen homoseksualiteit afwijzen. Dit blijkt uit onderzoek van Pointer. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de scholen nog scherper controleren.

Meerderheid keurt homoseksualiteit af

Twee jaar geleden stonden 29 van de 163 reformatorische scholen met een online schoolprofiel of een soortgelijk document afwijzend tegenover homoseksuele relaties of het homohuwelijk. Nu zijn dat er 36 van de 161, volgens Pointer.

De reformatorische scholen (po en vo) waarvan onduidelijk is hoe zij denken over homoseksualiteit blijken dit in meerderheid ook af te keuren. “Als je denkt dat dat niet goed is, dan zul je ook proberen je leerlingen daarvandaan te houden. Ook al is dat helemaal in strijd met de maatschappelijke opvattingen.” zegt voorzitter Pieter Moens van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) in de uitzending van Pointer. Bijna alle reformatorische scholen – met in totaal 68.000 leerlingen zijn aangesloten bij de VGS.

Veilig op school?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderzocht de identiteitsverklaringen in 2020 en 2021 en kwam geen inhoud tegen die in strijd is met de wet. “Wel duiden sommige passages op risico’s: “Seksualiteit heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke verbintenis in een huwelijk tussen één man en één vrouw, en krijgt in het licht hiervan een plaats” (Pointer.nl).

Het ministerie wil op scholen waarbij risico’s worden gesignaleerd, scherper kijken hoe de identiteit van de school in de praktijk tot uiting wordt gebracht. “Voelen leerlingen zich veilig op school? Hoe wordt omgegaan met de kerndoelen aangaande seksualiteit en seksuele diversiteit? Zijn er uitingen van bestuurders of personeel die duiden op een (sociaal) onveilig of ongelijkwaardig schoolklimaat?

Strenger signaleren, controleren en sanctioneren

De zorgen zijn afgelopen jaren niet afgenomen. Juist daarom moeten we extra stappen zetten, zegt een woordvoeder van het ministerie tegen Pointer. “Sneller signaleren, scherper controleren en steviger sanctioneren. Dit werken we nu verder uit met de inspectie, zodat elke school veilig is voor alle leerlingen, ongeacht op wie ze verliefd worden”.

Onveilig klimaat voor lhbti’ers

Het COC, de belangenorganisatie voor lhbti’s, vindt de schoolprofielen onacceptabel omdat ze een onveilig klimaat creëren voor lhbti-leerlingen. “We hebben over de jaren steeds bij de politiek aangedrongen op een einde aan deze verklaringen waarin scholen lhbti personen afwijzen en dat heeft in oktober vorig jaar nog geleid tot twee glasheldere Kamermoties. Op die moties heeft de regering nog altijd niet op gereageerd.” (Pointer.nl)

Project Stil Verdriet

School & Veiligheid ondersteunt (orthodox-) christelijk vo scholen die worstelen met de vraag hoe zij ruimte kunnen geven aan de behoeften van hun lhbt-leerlingen en tegelijkertijd trouw kunnen blijven aan hun geloofsvisie en normen & waarden. Het project Stil Verdriet maakt seksuele diversiteit op een passende en veilige wijze zichtbaar en bespreekbaar binnen het (orthodox-)christelijk onderwijs. Binnen het project werken School & Veiligheid, Theater AanZ en Homo in de Klas samen.

Bron: pointer.kro-ncrv.nl


Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.