Minister Wiersma (OCW) stuurde op 18 november 2022 de brief ‘Vrij en veilig onderwijs’ naar de Tweede Kamer. Daarin benadrukt hij het belang van aandacht voor sociale veiligheid in het onderwijs en beschrijft hij welke maatregelen hij daartoe gaat nemen.

Vrij en veilig onderwijs

Met zijn brief laat de minister zien dat hij hoge ambities heeft voor de sociale veiligheid op scholen. Bekijk de Kamerbrief ‘Vrij en veilig onderwijs‘ voor de volledige plannen en intenties van de minister.

Sociale veiligheid en lhbtiq+-jongeren

De minister gaat in zijn brief ook in op de veiligheid van lhbti+ leerlingen. Hij vindt het een zorgwekkende ontwikkeling de gevoelens van veiligheid onder lhbtiq+-leerlingen zijn verslechterd tussen 2018 en 2021.

“Het zou niet uit mogen maken hoe je eruit ziet, welk IQ je hebt of op wie je valt. Als leerling of als leraar moet je je áltijd veilig en geaccepteerd voelen.”

Om scholen extra handvatten te bieden voor het bevorderen van de veiligheid en acceptatie van deze leerlingen steunt minister Wiersma samen met de Minister van OCW Stichting School & Veiligheid en de Gender & Sexuality Alliances (GSA’s).

School & Veiligheid biedt scholen met de website Gendi.nl een platform waar ze terecht kunnen voor kennis, inspiratie, materialen en advies op het gebied van gender- en seksuele diversiteit en sociale veiligheid.

School & Veiligheid ondersteunt scholen

Stichting School & Veiligheid onderschrijft de boodschap van de minister dat scholen actief en continu moeten (blijven) werken aan een sociaal veilig schoolklimaat. Als expertisecentrum op het gebied van sociale veiligheid ondersteunen School & Veiligheid scholen en onderwijsprofessionals bij het werken aan een sociaal veilig klimaat.

Sociale veiligheid en burgerschap

In zijn brief gaat de minister ook in op het belang van de aangescherpte burgerschapsopdracht. Hierin moet een school zorg dragen voor een schoolcultuur die in overeenstemming is met de basiswaarden (gelijkwaardig, vrij en solidair).

Voor School & Veiligheid is de relatie van burgerschapsonderwijs met het creëren van een sociaal veilig schoolklimaat evident. Daarom maakt School & Veiligheid deel uit van het Expertisepunt Burgerschap waar scholen terecht kunnen voor actuele informatie, tips en inspiratie over burgerschapsonderwijs.

Adviespunt School & Veiligheid

Werken aan een sociaal veilig schoolklimaat kan soms ingewikkeld zijn. Of het nu gaat om het opstellen protocollen en beleid, het ingrijpen bij incidenten of het voorkomen daarvan: soms heb je behoefte aan advies. In die gevallen kun je altijd terecht bij het Adviespunt School & Veiligheid. De medewerkers van het Adviespunt bieden ondersteuning bij uiteenlopende vragen. Het Adviespunt is telefonisch, per e-mail en per WhatsApp bereikbaar op schooldagen van 9.00 tot 16.00 uur.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school