De sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit onder jongeren is toegenomen. Dit blijkt uit Seks onder je 25e. Een uniek, grootschalig en representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren van 13 tot 25. Het onderzoek is in 2023 uitgevoerd onder ruim 10.000 jongeren in opdracht van Rutgers en SOA Aids NL.

Download onderzoeksrapport Seks onder je 25e

Afkeuring homoseksualiteit gedaald

Het aantal jongeren dat uitingen van homoseksualiteit afkeurt was in 2017 al sterk gedaald en deze trend zet door. In 2012 keurde de helft van de jongens en een kwart van de meiden het af als twee jongens elkaar zoenen op straat, in 2023 is dat nog een kwart van de jongens (24%) en een op de elf meiden (9%).

Lager welzijn

Desondanks hebben lhbt+ jongeren nog steeds een lager seksueel en mentaal welzijn dan cisgender en heteroseksuele jongeren. Zij scoren bijvoorbeeld lager op positieve seksuele gevoelens, lichaamsbeeld en mentaal welzijn en hebben vaker te maken met seksuele grensoverschrijding en seksuele problemen.

Ongeveer 14% van de jongeren is lhb+. 3% van de jongeren is trans of genderdivers (Uit: ‘Seks onder je 25e, Rutgers, 2024)

Rapportcijfer seksuele voorlichting

Seksuele voorlichting op school krijgt van transgender, genderdiverse jongeren en LHB+ jongeren gemiddeld een iets lager rapportcijfer dan van cisgender jongeren (jongeren bij wie de toegewezen sekse bij geboorte volledig overeenkomt met de genderidentiteit). Gemiddeld een 5,0 tegenover een 5,6.

Meer dan 10.000 jongeren deden mee

Aan het onderzoek Seks onder je 25e deden in 2023 meer dan 10.000 jongeren mee. Ze hebben een vragenlijst ingevuld, waardoor het ook mogelijk is om de seksuele gezondheid te bestuderen van specifieke subgroepen, zoals jonge starters of lhbt+ jongeren. De resultaten zijn representatief voor de populatie jongeren van 13 tot 25 jaar.

Bron: www.Rutgers.nl

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school