De campagne van de Week Tegen Pesten 2023 is van start! Doe ook mee van 25 t/m 29 september met de Week Tegen Pesten en maak een goede start in het nieuwe schooljaar, waarin je met elkaar zorgt voor een fijne en veilige school.

Afbeelding van de poster van Week Tegen Pesten 2023 met de slogan 'Goed voor elkaar' en een groep mensen die elkaar een high five geven.

Goed voor elkaar!

De slogan van de Week Tegen Pesten 2023 is ‘Goed voor elkaar!’. Zijn jullie goed voor elkaar? Samen zorg je voor een gezellig en veilig groepsklimaat.

“In een veilige omgeving kan je oefenen in het respectvol omgaan met elkaar.”

De school is een oefenplaats. Het laat de diversiteit zien van onze samenleving. Verschillen horen bij een gezonde democratie. Juist de omgang met medeleerlingen die anders zijn of anders denken helpt leerlingen om onderlinge verdraagzaamheid te ontwikkelen en pesten tegen te gaan.

www.weektegenpesten.nl

Op www.weektegenpesten.nl lees je alles over de activiteiten, lesmaterialen en hoe je meedoet. Zet jij jullie school op de kaart?

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.