Datum
Onderwijssector PO, VO, MBO
Thema lhb, Genderidentiteit, Transgender, Intersekse, Leerlingenparticipatie
Doelgroep leerlingen, leraar
Website Paarse Vrijdag

Op vrijdag 8 december is het Paarse Vrijdag. Een dag waarop veel scholen paars kleuren en vieren dat iedereen het recht heeft zichzelf te zijn. Paarse Vrijdag is een initiatief van COC Nederland. Gendi geeft je informatie die je helpt ervoor te zorgen dat ook op deze momenten het voor iedereen veilig voelt.

Ludieke acties voor zichtbaarheid van lhbti+

Deze actiedag is bedoeld de zichtbaarheid van gender- en seksuele diversiteit te vergroten. In het voortgezet onderwijs organiseren leerlingen van de Gender- & Sexuality Alliance (GSA) vaak opzienbarende en ludieke activiteiten. Steeds meer basisscholen doen ook mee aan Paarse Vrijdag. Op de website van het GSA Netwerk, die Paarse Vrijdag organiseert – vinden leerlingen en scholen ideeën en kunnen ze een actiepakket bestellen.

Ruimte voor gender- en seksuele diversiteit

Meedoen aan Paarse Vrijdag is voor scholen één van de manieren om te werken aan een sociaal veilige school. Op deze dag kun je op een positieve en leuke manier aandacht besteden aan seksuele- en gender-diversiteit. Leraren die in de les aan de slag willen, vinden op Gendi materialen en inspiratie. Download de Kletskaartjes (po), speel het spel Gedragen Gedrag (po/vo), lees een boek voor met een lhbti+ thema of laat videoportretten zien in de klas. Er is ook een Paarse Vrijdag Krant die leraren kunnen bestellen.

Meedoen?

Doe je als school mee? Of overweeg je dit jaar aan Paarse Vrijdag mee te doen? Denk dan goed na over wat jullie met deze dag wil bereiken. Pak het gezamenlijk aan door er in het team over te spreken en de dag samen  te organiseren. Betrek ook leerlingen en ouders/de oudercommissie.

Sociale veiligheid

Aandacht voor gender- en seksuele diversiteit op school, is een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt en voor negatieve reacties kan zorgen. Zowel van ouders als van leerlingen én onderwijspersoneel. Paarse Vrijdag kan alleen een succes zijn als het voor iedereen veilig voelt. Het waarborgen van de sociale veiligheid is daarom van groot belang. Bezoek de website van Stichting School & Veiligheid voor hoe je dat doet. Wil je advies of heb je een vraag dan kun je contact opnemen met het Adviespunt van School & Veiligheid.

Bekijk de tips en inspiratie voor Paarse Vrijdag

poposterlespakket

Paarse Vrijdag op de basisschool

Doe ook mee met Paarse Vrijdag (de tweede vrijdag in december) in het basisonderwijs en vier dat iedereen uniek en anders is en dat we onszelf mogen zijn. Paarse Vrijdag is een initiatief van COC Nederland.

vo/mbokalendermomentlesmateriaal

Paarse Vrijdag in het vo/mbo

Kleur voor één dag paars op jullie school en laat zien dat diversiteit de norm is. Steun je leerlingen bij het organiseren van deze dag en besteed in de les aandacht aan respect voor gender & seksuele diversiteit. Bekijk de lestips.

vo/mbogastleslesmateriaal

Paarse Vrijdag Krant

De Paarse Vrijdag Krant geeft extra inhoud aan Paarse Vrijdag. De krant is aantrekkelijk en leerzaam voor leerlingen in het vo en mbo. Voor de leraren is er een digitale handreiking bij. Ook geeft de stichting gastlessen.

polesmateriaalgespreksstarter

Kletskaartjes over gender- en seksuele diversiteit

Praten op een laagdrempelige manier over gender- en seksuele diversiteit? Dat kan! Met de ‘Kletskaartjes’ voer je leuke en leerzame gesprekjes in de klas. Gratis werkvorm van School & Veiligheid.

po/vo/mboteamspel

Gedragen Gedrag

Met je collega’s praten over gedragingen rond seksuele diversiteit. Met het teamspel Gedragen Gedrag kom je op een leuke manier tot gesprekken én tot afspraken en regels.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school