gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

lesmateriaalvo/mbogastles
  • Geeft extra inhoud aan Paarse Vrijdag op school
  • Interessante, leuke en leerzame krant voor leerlingen
  • Met digitale lerarenhandleiding boordevol lestips
  • Het hele jaar door ook gastlessen en docentenworkshops

De Paarse Vrijdag Krant (PVK) verschijnt elk jaar voorafgaand aan Paarse Vrijdag. De papieren krant is gevuld met leuke verhalen, interessante artikelen en feitjes voor leerlingen van vo en mbo. De digitale handleiding bevat informatie voor leraren over hoe je de krant gebruikt in de klas. De hoofdredactie geeft het hele jaar door ook gastlessen en workshops.

Jij durft!

In 2021 staat de PVK in het teken van Jij durft! waarin persoonlijke verhalen van leerlingen centraal staan. Zij vertellen over zichzelf, hun omgeving en hun acties die eraan hebben bijgedragen dat zij zichzelf kunnen zijn. Ook laat de PVK zien waarom Paarse Vrijdag nog steeds nodig is. De PVK is een geschikt middel om hier aandacht aan te besteden in de les.

Bestel de krant

Wil je de PVK tijdens Paarse Vrijdag op school inzetten? Bestel deze dan via www.paarsevrijdagkrant.nl of neem contact op met Bas Hageman via bas@paarsevrijdagkrant.nl Bas is ook beschikbaar voor vragen over de PVK.

Docentenhandleiding

Het doel van de krant is om Paarse Vrijdag (de tweede vrijdag in december) extra inhoud en verdieping te geven. Dat kan – maar hoeft niet – in een les. Er is dan ook een docentenhandleiding bijgevoegd waarin tips staan voor in de les. Hierin kunnen gericht artikelen worden uitgezocht voor een bepaald vak, onderwijstype, niveau en onderwerp. Ook School & Veiligheid levert ieder een nieuwe bijdrage aan de handleiding!

Het hele jaar bruikbaar

De krant wordt jaarlijks in november gepubliceerd en is tegen een kleine vergoeding per krant te bestellen. Ook na Paarse Vrijdag kunnen leraren de krant gebruiken in hun lessen. Bij welke vakken de krant aansluit, is afhankelijk van de artikelen die dat jaar in de krant zijn opgenomen. Altijd zal de krant bruikbaar zijn in bijvoorbeeld de mentorles, bij burgerschap, maatschappijleer e.d.

Gemaakt door studenten

De studenten Maarten Moeijes en Bas Hageman lanceerden in 2011 hun eerste Paarse Vrijdag Krant, in eerste instantie op kleine schaal met hun eigen voormalige middelbare school als uitgangspunt. In 2019 – de redactie bestaat inmiddels uit een grotere groep vrijwillige journalisten, leerlingen, studenten en docenten – had de krant al een bereik van 270 middelbare en mbo-scholen en enkele organisaties, in een oplage van 81.000 stuks.

Gastlessen & workshops voor leerlingen / leraren

De gastlessen die Moeijes en Hageman ooit op hun eigen vo-school gaven en waar alles mee begon, geeft het tweetal nog steeds. Humor is hierin een belangrijk onderdeel. Daarnaast geven ze regelmatig voorlichtingen, workshops of colleges aan docenten in opleiding, GGD’s, gemeentemedewerkers en andere organisaties.


Het thema opnemen in je les (vo)

Hoe integreer je gender en seksuele diversiteit op een veilige manier in je les? De Gendi-tips, inspiratie & kennis artikelen en lesmaterialen helpen je daarbij.

Het thema opnemen in je les (mbo)

Hoe integreer je gender en seksuele diversiteit op een veilige manier in je les? De Gendi-tips, inspiratie & kennis artikelen en lesmaterialen helpen je daarbij.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school