Samenwerken met je collega's

VO

Gendi-tips

Tips voor docenten op de middelbare school om het hele team te betrekken bij het ruimte geven aan gender- en seksuele diversiteit op jullie school.

 • 1. Gebruik een concrete aanleiding voor een teamoverleg over gender- en seksuele diversiteit

  Lhbti+-thema’s in een teamoverleg bespreken, werkt het best als daar een concrete aanleiding voor is. Concrete aanleidingen zijn:

  • Problemen of casussen rondom gender- en seksualiteit, die op dit moment spelen in de school.
  • Nationale themadagen zoals Paarse Vrijdag, Coming-out Dag of de Day of Silence.
  • Een vraag of opmerking van een leerling of ouder/verzorger.
  • Het nieuws. Een actueel lhbti+ gerelateerd item kan aanleiding zijn om met je collega’s te bespreken hoe zij tegen normen en waarden aankijken.

  Naar aanleiding van een gesprek hierover kunnen jullie gezamenlijk kijken hoe jullie structureel aandacht kunnen hebben voor gender- en seksuele diversiteit binnen de school.

 • 3. Probeer andere collega’s warm te krijgen voor het thema

  • Soms begint de aandacht en het gevoel van urgentie bij jezelf, omdat je zelf lhbti+ bent of omdat de veiligheid van lhbti+-leerlingen je aan het hart gaat. Maar het is belangrijk dat er ruimte voor gender- en seksuele diversiteit binnen de hele school is.
  • De motivatie van collega’s om ook aandacht te besteden aan gender- en seksuele diversiteit, zal per collega verschillen. Maar wanneer je zelf eerlijk vertelt over de redenen waarom jij dit zo belangrijk vindt, zullen er vast collega’s zijn die je hier mee ‘raakt’ waardoor ook hun motivatie kan groeien. Kijk bij tip 1 voor concrete aanleidingen om in het team met elkaar te hierover te praten.
  • Help je collega’s met concrete werkvormen, tips over lesgeven over dit thema en het uitwisselen van goede voorbeelden uit de praktijk. Kijk voor voorbeelden bij Kennis & Inspiratie.
  • Benadruk dat je veel kunt bereiken met kleine acties in of rond de klas, zoals het ophangen van een poster of het gebruiken van een niet-stereotyperend voorbeeld.
  • Het is nuttig om binnen het team geregeld te bespreken wat het lastig maakt om dit thema bespreekbaar te maken.
 • 4. Bespreek hoe jullie structureel aandacht kunnen besteden aan het thema

  Veiligheid omtrent gender- en seksuele diversiteit blijkt alleen in de praktijk en vraagt daarom voortdurende aandacht.

  • Zijn jullie het erover eens dat het thema onderdeel is van het onderwijscurriculum, bespreek dan met elkaar hoe jullie dit voor je zien.
  • Kiezen jullie voor een lesmethode of projectweken?
  • Laten jullie het thema aan bod komen naar aanleiding van actualiteiten?
  • Willen jullie Paarse Vrijdag vieren of andere dagen die belangrijk zijn voor lhbti+ leerlingen?
  • Bespreek ook regelmatig met elkaar hoe de lessen verlopen.

  Meer lees je in het artikel: Blijvende aandacht voor gender- en seksuele diversiteit (Gendi)

 • 5. Bespreek hoe je collega’s zich voelen en handelen bij onveilige signalen

  Een onveilige situatie in de klas heeft impact op leerlingen en leerkrachten. Wanneer je merkt dat een leerling zich onveilig voelt, wanneer de veiligheid van de hele klas in het geding komt, of wanneer je zelf een onveilig gevoel hebt, kan het helpen om dit daarna met een collega te bespreken. Je kunt deze ervaring delen en vragen of je collega’s dit herkennen. Wat was het effect van de situatie op hun? En hoe hebben zij dat opgelost? Door samen over deze ervaringen te spreken, kun je elkaar helpen. 

 • 6. Bespreek met collega’s: welke ondersteuning hebben we nodig?

  Wanneer je als team met vragen rondom gender- en seksuele diversiteit blijft zitten is het belangrijk dat je hiervoor ondersteuning zoekt. Je kunt bijvoorbeeld een Gezonde Schooladviseur vragen om advies, of een docent aanstellen die zich verdiept in dit thema, of contact opnemen met een organisatie die jullie kan ondersteunen. Als je streeft naar een structurele inbedding, ga dan in overleg met je teamleider en kom tot een plan waarmee een werkgroepje van enthousiastelingen aan de slag kan om de aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in de opleiding in het beleid te integreren.

 • 7. Reflecteer met collega’s op gezamenlijke waarden en normen

  Met elkaar reflecteren op je eigen normatieve opvattingen over gender- en seksuele diversiteit, is zinvol, maar niet altijd gemakkelijk. Het kan helpen om naar aanleiding van concrete situaties de gemeenschappelijke waarden te vinden. Daarbij kan de gesprekstool ‘Struisvogelsessie’ van School & Veiligheid behulpzaam zijn of schakel de hulp in van een externe gespreksleider. Over seksualiteit, gender- en seksuele diversiteit lopen de meningen en emoties uiteen. Deze onderwerpen raken iedereen persoonlijk.

 • 8. Nodig een externe partij uit om met het team in gesprek te gaan

  Misschien ben jij erg gemotiveerd om jullie beleid te verbeteren, maar is jouw team nog niet zo ver. Omdat seksuele en genderdiversiteit een gevoelig en ook controversieel thema is, kan het helpen en veilig zijn om een externe partij uit te nodigen om het thema bespreekbaar te maken.

  Diverse organisaties verzorgen intervisie, training of zelfs een theatervoorstelling voor onderwijsteams. Dit helpt om in de hectiek van alledag even te voelen waarom het belangrijk is om aan deze onderwerpen ruimte te geven.

 

Kennis & inspiratie

Willen jullie als team je samenwerkingsskills trainen? Of wil je inspiratie opdoen over hoe andere scholen het aanpakken? Deze artikelen helpen je op weg.

Gedragen Gedrag

po/vo/mboteamspel

Met je collega’s praten over gedragingen rond seksuele diversiteit. Met het teamspel Gedragen Gedrag kom je op een leuke manier tot gesprekken én tot afspraken en regels.

Hoe doen zij het? Rudolf Steiner College

vopraktijkvoorbeeldlhb voorlichting

Bezig zijn met seksuele diversiteit en gender: hoe doen andere scholen dat? In dit filmpje vertellen twee leerkrachten van het Rudolf Steiner College hoe zij dat doen.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school