gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

teamtoollhbti+po/vo

Onderwijsteams die het thema seksuele diversiteit met meer gemak willen benaderen kunnen met behulp van de poster het gesprek met elkaar aangaan. De bijbehorende handreiking helpt je daarbij op weg.

Waar begin je?

Waar begin je op school als het gaat over seksuele diversiteit? Bij de leerlingen, die zich respectvoller moeten leren gedragen? Bij het curriculum, waarin je vastlegt wat de leerlingen wanneer geleerd krijgen door wie? Bij de zorg, zodat die de voelsprieten hierop traint? Het maakt niet uit wáár je begint, als je maar ergens start en stappen blijft zetten. Op iedere school is al iemand ergens mee begonnen. Wat doet die persoon voor goeds en kunnen anderen dat ook?

 

Het gesprek bij de poster

Het maakt wèl uit of je als team goed kunt praten over seksuele diversiteit. Om dat te stimuleren is de ontwikkeld. De bijbehorende handreiking bevat vragen die helpen om het gesprek in het team te (blijven) voeren. Deze bestaan uit ‘instapvragen’; om het kort over te hebben. Daarnaast zijn er ‘verdiepingsvragen’ om wat uitgebreider met elkaar te discussiëren. Wij gaan er vanuit dat het teamleiders of schoolleiders zijn die dit gesprek op school in gang willen zetten.

Wat moet een beginnend leraar eigenlijk weten over seksuele diversiteit om er voor zijn leerlingen te kunnen zijn? (voorbeeldvraag uit: Waar begin je?)

Wat werkt: 6 factoren

De informatie op de poster is gegroepeerd rond zes factoren die positief blijken te werken voor een veilig schoolklimaat op het gebied van seksuele diversiteit. Deze zes ‘bevorderende factoren’ staan beschreven in het gelijknamige boekje ‘Waar begin je?’ Dit boekje is de basis voor de poster en handleiding.

De poster op A1-formaat is gratis te bestellen bij School & Veiligheid. Om de poster te gebruiken via het digibord, is deze ook te downloaden. De handreiking is alleen als download beschikbaar. Het gesprekkenboekje Waar begin je? – waarop de poster is gebaseerd – is te bestellen of te downloaden.

Gratis begeleid teamgesprek

Wil je met jullie team een gratis begeleid teamgesprek? Mail dan voor meer informatie naar: i.vanbijssum@schoolenveiligheid.nl

 


 

Producten van Gendi en School & Veiligheid

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.