vo/mboschoolbeleid

De GSA Onderwijsstandaard is een online plek waar leraren, leerlingen en schoolleiding kunnen toetsen hoe ze werken aan lhbti+-acceptatie en waar het beter kan.

Een lhbti+-vriendelijke school

Net als veel andere leraren vind je lhbti+-acceptatie waarschijnlijk belangrijk. School moet een veilige plek zijn voor iedereen, ongeacht iemands seksuele oriëntatie, gender-identiteit of sekse kenmerken. Maar hoe lhbti+-vriendelijk is jullie school? En kan het misschien beter? Om daar achter te komen ontwikkelde COC Nederland samen met lhbti+leerlingen de GSA Onderwijsstandaard.

Direct naar de GSA Onderwijsstandaard>>

Checklist

De GSA Onderwijsstandaard bestaat uit een checklist met concrete regels die één-voor-één afgevinkt kunnen worden. De regels gaan over kennisoverdracht, steun aan lhbti+-leerlingen en over beleid dat respectvolle omgang met betrekking tot sekse, gender en seksualiteit verankert in de school.

Doel: acceptatie van iedereen

Het doel is dat op school een niet-onderhandelbare norm gaat gelden, waarbij iedereen wordt geaccepteerd, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Een belangrijk en noodzakelijk doel omdat lhbti+-leerlingen vaker dan gemiddeld te maken krijgen met pesten, ‘homo’ op school het meest gebruikte scheldwoord is en zelfmoordcijfers vijf keer hoger liggen onder lhbti+-jongeren.

Samen met leraren, leerlingen, leiding

In de GSA Onderwijsstandaard werken leraren, leerlingen en schoolleiding samen. Het oordeel van de Gender & Sexuality Alliance (GSA) staat centraal. GSA’s zijn leerlingenclubs die zich op 80 procent van de middelbare scholen inzetten voor lhbti-acceptatie. Geef je als school in de checklist aan dat je voldoet aan een regel, dan moeten de leerlingen dat bevestigen om de regel echt af te kunnen vinken. Score je volgens de GSA-leerlingen een voldoende, dan krijgt de school een sticker die aantoont dat de school zich inzet voor lhbti-acceptatie.

Steun van de minister

Minister van Engelshoven juicht de GSA Onderwijsstandaard toe en roept alle scholen op om ermee aan de slag te gaan.

“Ik vind het belangrijk dat elke school een fijne en veilige plek is voor iedereen. Ongeacht wie je bent of op wie je verliefd wordt.”


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school