po/vohandreiking

‘Het GenderDoeboek voor Scholen’ van het Transgender Netwerk Nederland (TNN) geeft praktische handvatten, weetjes en tips om genderdiversiteit te verwelkomen in het po en vo.

Waarom is dit onderwerp belangrijk voor scholen?

Een veilige school is belangrijk om te kunnen leren. In een veilige school kun je jezelf zijn. In de praktijk voelen lhbti+-leerlingen zich niet altijd veilig op school. Voor hen is het extra belangrijk dat hun school veilig ruimte geeft aan diversiteit.

‘Het GenderDoeboek voor Scholen’ biedt scholen aan de hand van drie boekjes een handreiking om het onderwijs genderinclusief te maken.

School & Gender

Het boekje, ‘School & Gender’, is interessant voor onderwijspersoneel en schooldirectie. Het gaat over genderinclusief onderwijs en richt zich op het creëren van een veilig schoolklimaat. Het hoofdstuk ‘Genderdiversiteit als onderdeel van veiligheidsaanpak’ legt uit hoe genderdiversiteit en sociale veiligheid met elkaar verbonden zijn.

Wacht niet tot er een transgender kind op school (uit de kast) komt om te beginnen met genderinclusief onderwijs. Door van genderinclusief onderwijs een prioriteit te maken, zorg je voor een veilig schoolklimaat waarin elk kind zich vrij kan ontplooien.

Genderinclusiviteit in de klas

Het boekje ‘Genderinclusiviteit in de klas’, geeft informatie en algemene tips gegeven voor leerkrachten. Het gaat daarbij ook om taalgebruik en de voorbeelden en afbeeldingen die je gebruikt in je les. Vakdocenten biologie en gym krijgen nog specifiekere tips omdat deze vakken om extra sensitiviteit vragen.

WIST JE DAT? De manier waarop docenten een transgender leerling aanspreken heeft direct effect op die leerling. Medewerkers hebben een voorbeeldfunctie voor alle leerlingen en voor hun collega’s

Praktische zaken regelen

Het boekje ‘Praktische zaken regelen’, gaat in op het genderinclusief maken van faciliteiten in de school. Denk bijvoorbeeld aan geslachtsaanduiding in de leerlingenadministratie, maar ook aan de indeling van toiletten en kleedkamers.

Als school wil je voorkomen dat transgender en genderdiverse leerlingen geconfronteerd worden met namen en geslachtsaanduidingen die niet (meer) passend zijn.

Het GenderDoeboek een gratis uitgave van TNN en is te bestellen en gratis te downloaden op transgendernetwerk.nlSpecificaties

Titel: ‘Het GenderDoeboek voor Scholen, Op weg naar een genderinclusieve school voor primair en voortgezet onderwijs’
Auteurs: Sophie Schers & Eelste Abels
Uitgave van: *Transgender Netwerk Nederland (TNN)
Jaar van uitgave: 2020

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school