polesmateriaalgespreksstarter
  • Gratis downloadbare werkvorm
  • Voor groep 1 t/m 8
  • Draagt bij aan veiligheid en burgerschapsvorming

Laagdrempelige en op een speelse manier praten over gender- en seksuele diversiteit in de klas? Dat doe je met de kletskaartjes! Leerlingen leren praten over hun eigen gevoelens en die van een ander. Ze doen kennis op over het onderwerp, verruimen hun blik en ontwikkelen een respectvolle houding ten aanzien van diversiteit.

Download Kletskaartjes

Beschrijving

Op de kletskaartjes staan vragen die de aanleiding vormen voor leuke en open gesprekjes in de klas. Over verschillen in gezinsvormen, verschil in op wie je verliefd wordt, verschillen in hoe je eruit ziet en hoe je je voelt. Door de vragen te stellen boor je de nieuwsgierigheid en creativiteit van je leerlingen aan.

Doelgroep

De Kletskaartjes zijn bruikbaar in groep 1 t/m 8. Daarbij kun je zelf een selectie maken van geschikte kaartjes en de vraagstelling zo nodig vereenvoudigen.

Doel & resultaat

Door regelmatig de kletskaartjes in de klas te gebruiken, krijgen leerlingen de ruimte om verhalen over diversiteit te delen. Dit bevordert een respectvolle houding ten aanzien van verschillen. Leerlingen ervaren dat er diversiteit is en dat die er mag zijn. Het verruimt hun blik. Leerlingen leren openlijk te praten over hun gevoelens en luisteren naar die van een ander.

Praktisch

De werkvorm bestaat uit 20 kaartjes en is gratis als pdf te downloaden. De kaartjes dien je zelf te knippen. De werkvorm is voorzien van een uitleg over hoe je het gebruikt en welke voorbereidingen je moet treffen. Denk daarbij aan het checken of de sfeer veilig is in de klas en het maken van afspraken over praten en luisteren.

Producent

De kletskaartjes zijn ontwikkeld door Stichting School & Veiligheid. Bekijk ook de andere kletskaartjes over pesten, grensoverschrijdend (seksueel) gedrag, en meningsverschillen. Ze zijn te downloaden op de website van School & Veiligheid:


 

Goed voor elkaar! Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen zichzelf kan zijn in de klas? Je vindt de kletskaartjes ook als lesmateriaal op www.weektegenpesten.nl.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school