gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

polesmateriaalgespreksstarter
  • Kletsen met de klas over diversiteit
  • Gratis downloadbare werkvorm
  • Draagt bij aan veiligheid en burgerschapsvorming

Met de kletskaartjes ‘Jongens tot en met meiden’ kun je met leerlingen (groep 1 t/m 8 ) op een laagdrempelige manier praten over het onderwerp gender- en seksuele diversiteit. De gesprekstool is gemaakt door School & Veiligheid en gratis te downloaden.

Download Kletskaartjes Jongens t/m meiden

Praten over verschillen

Op de kletskaartjes staan vragen die betrekking hebben op gender- en seksuele diversiteit. Ze vormen de aanleiding voor leuke en open gesprekjes in de klas. Bijvoorbeeld over verschillen tussen jongens en meisjes. Verschillen van binnen en van buiten. Door de klas een vraag te stellen boor je hun nieuwsgierigheid en creativiteit aan.

Verhalen delen over diversiteit

Door regelmatig de kletskaartjes in de klas te gebruiken krijgen leerlingen de ruimte om verhalen over diversiteit te delen. Ze leren open te praten over hun eigen gevoelens en luisteren naar die van een ander. Leerlingen ervaren dat er diversiteit is en dat die er ook mag zijn. Ze verruimen hun blik.

Is er een verschil tussen jongens- en meisjesschoenen? Wat zou er veranderen als vanaf nu vaders zwanger konden worden? Kan een meisje brandweerman worden? (Uit: Kletskaartjes, School & Veiligheid)

Eenvoudig in gebruik

De werkwijze is eenvoudig. Een kind of de leerkracht ’trekt’ een kaartje met daarop een vraag waar kinderen een antwoord op kunnen geven. De Kletskaartjes zijn in principe geschikt voor groep 1 t/m 8. Je kunt eventueel een voorselectie maken zodat de vragen passend zijn bij het moment of bij de leeftijd van de groep.

Is het nodig dat je als leraar zelf alles weet over gender- en seksuele diversiteit voordat je erover in gesprek gaat? Wij denken van niet. Je kunt samen met de klas op zoek naar antwoorden of aanvullende informatie. Leerzaam én leuk.

Gratis werkvorm

De kletskaartjes zijn ontwikkeld door Stichting School & Veiligheid en gratis te downloaden. Ze zijn voorzien van een uitleg over hoe het precies werkt en welke voorbereidingen je moet treffen. Denk daarbij aan het checken of de sfeer veilig is in de klas en het maken van afspraken over praten en luisteren.

Veel praatplezier!

Download Kletskaartjes Jongens t/m meiden


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school