po/vo/mbohandreikinglhbti+

Deze handreiking van Movisie bevat praktische tips voor onder andere scholen om bi+ discriminatie te verminderen.

Discriminatie

In Nederland wonen ongeveer een miljoen mensen met bi+ gevoelens of ervaringen. Bi+ personen hebben veel te maken met discriminatie, onder andere omdat ze niet in standaard hokjes passen. Zij worden vaak niet gezien en erkend. Ook heersen er vooroordelen en stereotypen over hen, wat kan leiden tot discriminatie, intimidatie en geweld.

Handreiking

In de handreiking van Movisie lees je wat je daartegen kunt doen. Er worden drie concrete acties uitgewerkt waar scholen meteen mee aan de slag kunnen:

  1. Organiseer ontmoeting
  2. Start een campagne
  3. Organiseer oefeningen om angst te verminderen

Wat is Bi+?

Bi+ is de overkoepelende term voor alle mensen met een seksuele oriëntatie gericht op meer dan één gender. Met andere woorden: bi+ mensen vallen op meer dan één gender. Hoe ze gender opvatten kan verschillen. Sommigen noemen zichzelf bi, pan, queer of fluïde. Velen benoemen hun bi+ oriëntatie helemaal niet.

Onderzoek

Voorafgaand aan de handreiking is, in samenwerking met Bi+ Nederland, een verkennend literatuuronderzoek gedaan naar wat werkt om discriminatie van bi+ mensen te verminderen.


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school