po/vo/mbohandreiking
BISEKSUEEL/Bi+

Kort: bi. Een bi is iemand die zich (potentieel) romantisch en/of seksueel aangetrokken voelt tot meer dan één geslacht of gender.

CISGENDER

Als sekse (geslacht) overeenkomt met genderidentiteit

CISGENDER PERSOON

Iemand bij wie de sekse (geslacht) overeenkomt met de genderidentiteit

COMING OUT

Engelse term voor het moment (de momenten) dat een persoon zijn seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit kenbaar maakt. Ook: ‘uit de kast komen’

GAY

Engelse term voor iemand die homoseksuele of lesbische gevoelens heeft, of homoseksueel of lesbisch gedrag vertoont.

GEAARDHEID

Seksuele oriëntatie, seksuele voorkeur, seksuele gerichtheid. Term om aan te geven tot welke gender(s) of geslacht(en) je je romantisch en/of seksueel toe aangetrokken voelt

GENDER

De verzameling eigenschappen, gedragingen en rollenpatronen die een maatschappij voor elk geslacht heeft bepaald

GENDEREXPRESSIE

Hoe iemand zijn/haar/hen gender uit

GENDERIDENTITEIT

Iemands persoonlijke beleving van zijn/haar/hen gender

GENDERNEUTRAAL

Bewust niet kiezen tussen ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ genderidentiteiten

GENDERNEUTRALE VOORNAAMWOORDEN

Als personen zich niet als man of vrouw identificeren kunnen ze ervoor kiezen om in plaats van als hij/hem/zijn of zij/haar/haar, als hen (of die)/hen/hun geïdentificeerd te worden

GENDERQUEER

De genderidentiteit die voor zichzelf ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ genderidentiteiten afwijst of ze in volle hevigheid combineert

GESLACHTSKENMERKEN

De biologische kenmerken die een lichaam man, vrouw of interseks maakt. Ook: sekse-kenmerken

HETEROSEKSUEEL

Kort: hetero. Iemand die zich romantisch en/of seksueel uitsluitend aangetrokken voelt tot het tegengestelde geslacht of gender

HOMOSEKSUEEL

Kort: homo. Iemand die zich romantisch en/of seksueel uitsluitend aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht of gender

IN DUBIO

Iemand die (nog) niet weet op welke gender(s) of geslacht(en) hij/zij/hen valt

INTERSEKS

Het hebben van geslachtskenmerken die buiten de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen

INTERSEKSE PERSOON

Iemand met geslachtskenmerken die buiten de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen

LESBIENNE

Een vrouw die zich romantisch en/of seksueel uitsluitend aangetrokken voelt tot andere vrouwen

LHBT

Afkorting die staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender

LHBTI+

Afkorting die staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Interseks en alle andere variaties die niet heteroseksueel en/of cisgender zijn en/of geslachtskenmerken hebben die binnen de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen

MAN (GENDER)

Iemand met de psychologische, sociale en culturele kenmerken die binnen de gebruikelijke definitie van ‘mannelijk’ vallen

MAN (SEKSE)

Iemand met geslachtskenmerken die binnen de gebruikelijke definitie van ‘mannelijk’ vallen

NON-BINARY

De genderidentiteit die niet wil of kan kiezen tussen ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ genderidentiteiten

QUEER

Iemand die zichzelf niet een vaststaande gender en/of seksuele identiteit toekent of dit afwijst. In het Engels is queer juist een parapluterm voor alles wat niet heteroseksueel en/of cisgender is. Zie ook de uitleg op van Movisie

SEKSE-KENMERKEN

De biologische kenmerken die een lichaam man, vrouw of interseks maakt. Ook: geslachtskenmerken

SEKSUELE ORIËNTATIE

Geaardheid, seksuele voorkeur, seksuele gerichtheid. Term om aan te geven tot welke gender(s) of geslacht(en) je je romantisch en/of seksueel toe aangetrokken voelt

SEKSUELE VOORKEUR

Seksuele oriëntatie, seksuele gerichtheid, geaardheid. Term om aan te geven tot welke gender(s) of geslacht(en) je je romantisch en/of seksueel toe aangetrokken voelt

TRANSGENDER

Als sekse (geslacht) niet overeenkomt met genderidentiteit

TRANSGENDER PERSOON

Iemand bij wie de sekse (geslacht) niet overeenkomt met de genderidentiteit

VROUW (GENDER)

Iemand met de psychologische, sociale en culturele kenmerken die binnen de gebruikelijke definitie van ‘vrouwelijk’ vallen

VROUW (SEKSE)

Iemand met geslachtskenmerken die binnen de gebruikelijke definitie van ‘vrouwelijk’ vallen


Deze begrippenlijst is afkomstig van de begrippenlijst van het GSA Netwerk.

Wat betekent 'gender'?

po/vo/mboverdieping

Wat is belangrijk om te weten over gender? Hoe leg ik het uit aan mijn leerlingen? En wat heeft dat te maken met al die andere termen van de ‘lettersoep’?

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.