genderdiversiteittheatervo/mbo
  • Voorstelling over gender en seksuele oriëntatie
  • Geschreven door jongeren, uitgevoerd door profs
  • Acteurs voeren educatief dialoog in de klas
  • Voor leerlingen (v)mbo, havo, vwo (13+)

De theatervoorstelling FOK ME HOKJE van Studio52ND gaat over gender en seksuele oriëntatie. Hoe het is om uit de kast te komen, of er liever in te blijven. Maar ook over wat er zo moeilijk is aan het accepteren van verschillen.

Over de voorstelling

Zestien jongeren uit heel Nederland schreven de teksten die je hoort in de voorstelling. Veel van hen waren aangesloten bij een GSA. Andere hadden juist geen idee waar de afkorting lhbti precies voor stond. Hun verhalen over genderidentiteit en seksuele oriëntatie zijn de basis van de voorstelling die een startpunt is voor een dialoog over een maatschappelijk gevoelig onderwerp.

Welkom in het dierenrijk, waar mannelijke flamingostellen andermans eieren uitbroeden en de anemoonvismannetjes in vrouwtjes veranderen. Waar geen hokjes zijn en niemand ooit van homo, hetero of trans heeft gehoord. Alleen de mensensoort zet elkaar vast in hokjes. En kom je uit je hokje, dan ben je in gevaar (Studio 52nd.nl).

Doelgroep

De voorstelling FOK ME HOKJE is voor 13+ leerlingen in het (v)mbo, havo, vwo.

Praktisch

Je bezoekt de voorstelling met je klas in het theater nadat je de voorbereidende lessen hebt gedaan. Al het educatief materiaal vind je op de website van Studio52d. Direct na de voorstelling vindt er een nabespreking plaats in het theater. Na je bezoek komen de getrainde docenten van Studio 52nd in de klas om een educatieve dialoog te voeren. Een dialoog in plaats van een discussie, om zo empathie en inlevingsvermogen te stimuleren.

De voorstelling wordt gespeeld van oktober 2022 t/m november 2022.

Over de makers

Studio 52nd biedt jonge mensen een podium en een publiek tegen de verharding en de verwijdering. De voorstellingen nodigen mensen uit om in gesprek te gaan met juist die jongeren. Ons theater gaat over onderwerpen die als lastig worden gezien. Door volwassenen, door jongeren en vaak zelfs ook door de jongeren met wie we samenwerken.


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school