gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

vo/mbogastles

Wij, jij en ik is een participatie-interventie voor het vmbo over het bespreekbaar maken van lhbt-leefstijlen. De interventie bestaat uit een serie van vier lessen en een slotbijeenkomst, die worden gegeven door peereducators. Sinds 2017 ook op het mbo.

Peereducators

In Wij, jij en ik informeren jongeren andere jongeren over lhbt. Deze peereducators zijn lesbische, homo, bi, transgender en heteroseksuele jongeren.

Wij, jij en ik stimuleert het onderling uitwisselen van meningen en gaat stereotype beeldvorming tegen. Ook vergroten de gastlessen de kennis over lhbt. Tot slot worden jongeren uitgedaagd na te denken over hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan een respectvolle omgang met liefde en diversiteit. Jongeren kunnen in contact met lhbt-peereducators hun vragen kwijt en hun nieuwsgierigheid de vrije loop laten.

Lessen

Het gaat om een serie van vier lessen en een afsluitende bijeenkomst waarvan de leerlingen zelf de inhoud mogen bepalen. Deze afsluitende les kan bijvoorbeeld bestaan uit het organiseren van een Roze Dag of het kijken naar een mooie film met de hele klas.

Achtergrond

Het project ‘PeertoPeerInterventie’ heette tot 2015 Respect4Love. Deze naam wordt inmiddels niet meer gebruikt. Dit project won in 2014 de Haagse John Blankensteinprijs, een prijs voor goede lhbt-initiatieven. Wij, jij en ik wordt uitgevoerd door de Universiteit Leiden i.s.m de Haagse Hogeschool.


Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.