lhbti+vo/mboonderzoek
  • Lhbt+ jongeren ervaren meer problemen dan hetero leeftijdgenoten
  • Lhbt-specifieke kennis bij schoolpersoneel kan welzijn van lhbt+ leerlingen vergroten

Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren tussen de 11 en 16 jaar ervaren meer welzijns- en leefstijlproblemen dan heteroseksuele jongeren volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, 2021).

Lhb jongeren beleven school negatiever

Lhb-jongeren voelen zich drie keer zo vaak ongelukkig dan heteroseksuele jongeren. Ze ervaren hun gezondheid slechter en hebben twee keer zo vaak psychische problemen.

  • Lhb-jongeren beleven school overwegend negatiever. 33% van de lhb jongeren vindt school niet (zo) leuk tegenover 23 % van de heteroseksuele scholieren.
  • Lhb-jongeren voelen zich minder vaak geaccepteerd door leraren.
  • Lhb-jongeren geven minder vaak aan dat zij hun klasgenoten vriendelijk of hulpvaardig vinden. Ze voelen zich minder geaccepteerd door hun klasgenoten.
  • Op scholen met een GSA (Gender & Sexuality Alliance wordt minder gepest en zijn de opvattingen over homoseksualiteit positiever.

Heteroseksuele scholieren geven gemiddeld een 7,7 aan hun leven, terwijl lhb-leerlingen hun leven een 6,8 geven (SCP, 2021)

Pesten onder lhb-jongeren afgenomen

Voor zowel lhb- als heteroseksuele jongeren is sprake van een grote afname in de mate waarin jongeren gepest werden op school. Voor beide groepen geldt dat het deel ongeveer de helft kleiner is geworden.

  • Wel worden lhb-jongeren bijna twee keer zo vaak gepest (22%) als heteroseksuele scholieren (12%)
  • Biseksuele jongeren worden vaker gepest dan homoseksuele en lesbische scholieren.
  • LHB-jongeren worden vaker online gepest (9% tegenover 4%).

Meer kennis van lhb-problematiek bij leraren van belang

Het SCP pleit voor doelgericht en passend beleid om de welzijnsproblematiek onder lhb-jongeren te verminderen en inclusie te bevorderen. Daarvoor is kennis van de lhb-problematiek bij professionals zoals leraren en schoolleiders van belang. Ook beveelt het SCP aan dat seksuele diversiteit als een belangrijk onderdeel van burgerschapsonderwijs dient te worden besproken. En dat GSA’s bijdragen aan de sociale veiligheid van seksuele en genderminderheden op scholen.

Het SCP beveelt aan dat leerkrachten zich bekwamen in lhb-specifieke zaken. Het liefst al in de opleiding.

Aandacht geven aan seksuele diversiteit op school

Het SCP onderzoek doet aanbevelingen over het vergroten van kennis over lhbt+ specifieke zaken bij schoolpersoneel. Daarvoor ben je bij Gendi aan het juiste adres. Onder Kennis & Inspiratie vind je verdiepingsartikelen en publicaties die je daarbij ondersteunen. Ook geeft het onderzoek de urgentie weer aandacht te besteden aan seksuele diversiteit in het onderwijs. Als schoolleider, leerkracht of onderwijsprofessional kun je het thema in de school en in jouw les verweven. Je laat daarmee zien dat er ruimte is op school om je veilig te ontwikkelen, ongeacht je genderidentiteit en/of seksuele oriëntatie. De Gendi-tip ‘Het thema opnemen in je les’, helpt je hiermee op weg.

Bron: SCP.nl


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school