gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

vo/mbogastles

Sexmatters geeft workshops over seks, gender en consent, waar diversiteit als rode draad doorheen loopt. Het (diverse!) team workshopleiders geeft gastlessen op het vo en mbo.

Meer gelijkwaardigheid

Stichting Sexmatters zet zich in voor meer gelijkwaardigheid tussen mensen met verschillende gender- (man/vrouw) en seksuele identiteiten. Daarvoor organiseert ze positieve workshops die bestaande normen onder de loep nemen, zonder nieuwe normen op te leggen. Diversiteit is de rode draad. Dus ook de workshopleiders zijn divers in culturele afkomst, genderidentiteit en seksuele identiteit.

Drie workshops

Sexmatters heeft drie verschillende workshops voor het mbo en klas 2/3 van het vo. De workshops worden los gegeven of als serie. De centrale thema’s van de drie workshops zijn:

  • SexTalks – over seksualiteit en intimiteit, met positieve aandacht voor diversiteit.
  • GenderBlender – over man-vrouw rollen.
  • Consent – over duidelijk communiceren (zowel verbaal als non-verbaal), onderling vertrouwen en respect hebben voor de grenzen van de ander.

Tijdens de workshops laten de begeleiders de leerlingen op een interactieve, veilige en positieve manier zien dat begrippen als seks en gender rekbaarder zijn dan gedacht en dat iedereen op een kleurrijke manier invulling kan geven aan zijn of haar identiteit. Leerlingen gaan met elkaar in gesprek, stellen vragen over liefde, relaties en seks en oefenen met het aangeven en aanvoelen van eigen en elkaars wensen en grenzen.

Doel en resultaat

De workshopleiders willen bereiken dat jongeren zich bewust worden van gendernormen en de invloed ervan op wie zij zijn. De jongeren begrijpen na de gastlessen dat gender en gendernormen van invloed zijn op hun identiteit / seksualiteit / omgang met wensen en grenzen. Leerlingen leren elkaar hierdoor beter of op een andere manier kennen, waardoor meer openheid en begrip groeit. Er ontstaat ook ruimte om op een vrije en veilige manier de eigen genderidentiteit en seksualiteit te ervaren en te ontwikkelen: belangrijke aspecten van jezelf-kunnen-zijn op school en daarbuiten.

De aanpak: extended contact

De workshops worden gegeven vanuit de ‘extended contact theory’. Dit betekent dat leerlingen zien dat er een goede samenwerking en een goede band is tussen de lhbt-workshopleider en de niet-lhbt workshopleider. Volgens wetenschappelijke studies wordt hiermee het goede voorbeeld gegeven. Want de workshopleiders dragen positieve sociale normen uit ten aanzien van lhbt-personen.

De twee workshopleiders zijn jonge mensen die dichtbij de leefwereld van jongeren staan. Hierdoor kunnen de leerlingen zich aan hen spiegelen. Een niet-lhbt leerling spiegelt zich aan de niet-lhbt workshopleider en ervaart dat een goede band met een lhbt-persoon niet eng is maar gewoon oké.

In de workshops is veel ruimte voor de inbreng van leerlingen en de uitwisseling van ervaringen. Verschillende werkvormen wisselen elkaar af: filmpjes, stellingen, praktische opdrachten en groepsgesprekken.

Docententraining

Voor een optimaal effect is het belangrijk dat de boodschap breed gedragen wordt. De stichting dringt er daarom bij de scholen op aan dat zij de serie van drie workshops combineren met een docententraining. Hierdoor kunnen de docenten de leerlingen voorbereiden op de workshops en de vragen achteraf beter beantwoorden. Van de aanwezige docent wordt tijdens de workshop een actieve deelname verwacht.

Sexmatters hanteert geen vaste prijzen omdat het aanbod per school verschilt. Bespreek je wensen en vraag een offerte aan. De workshops zijn door heel het land te boeken.


Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.