vo/mbogastles

Sexmatters geeft workshops over seks, gender en consent, waar diversiteit als rode draad doorheen loopt. Het diverse team workshopleiders geeft gastlessen op het vo en mbo en een docententraining.

Beschrijving

De positieve workshops van Sexmatters nemen bestaande normen onder de loep nemen, zonder nieuwe normen op te leggen. Diversiteit is de rode draad in de workshops. Er zijn drie verschillende workshops:

  • SexTalks – over seksualiteit en intimiteit, met positieve aandacht voor diversiteit.
  • GenderBlender – over man-vrouw rollen.
  • Consent – over duidelijk communiceren (zowel verbaal als non-verbaal), onderling vertrouwen en respect hebben voor de grenzen van de ander.

Praktisch

Tijdens de workshops laten de begeleiders de leerlingen op een interactieve, veilige en positieve manier zien dat begrippen als seks en gender rekbaarder zijn dan gedacht en dat iedereen op een kleurrijke manier invulling kan geven aan zijn of haar identiteit. Leerlingen gaan met elkaar in gesprek, stellen vragen over liefde, relaties en seks en oefenen met het aangeven en aanvoelen van eigen en elkaars wensen en grenzen.

Doelgroep

De workshops zijn voor het mbo en klas 2/3 van het vo.

Doel en resultaat

De workshopleiders willen bereiken dat jongeren zich bewust worden van gendernormen en de invloed ervan op wie zij zijn. De jongeren begrijpen na de gastlessen dat gender en gendernormen van invloed zijn op hun identiteit / seksualiteit / omgang met wensen en grenzen. Leerlingen leren elkaar hierdoor beter of op een andere manier kennen, waardoor meer openheid en begrip groeit. Er ontstaat ook ruimte om op een vrije en veilige manier de eigen genderidentiteit en seksualiteit te ervaren en te ontwikkelen.

Docententraining

De workshops worden gecombineerd met een docententraining. Hierdoor kunnen de docenten de leerlingen voorbereiden op de workshops en de vragen achteraf beter beantwoorden.

Producent

Stichting Sexmatters zet zich in voor meer gelijkwaardigheid tussen mensen met verschillende gender- (man/vrouw) en seksuele identiteiten.

Website

 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school