gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

lesbriefgastlesvo

‘Homo in de Klas’ is een lesbrief voor het protestants-christelijk voortgezet onderwijs om homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Het pakket bestaat uit twee lessen waarvan één wordt ingevuld door een christelijke homoseksuele vrijwilliger. Er is een versie voor havo/vwo en een andere voor het vmbo.

Taboesfeer doorbreken

De doelstelling van de lessenserie is om leerlingen kennis te laten maken met seksuele diversiteit, vooroordelen weg te nemen, de taboesfeer te doorbreken, leerlingen bewust te laten nadenken over seksuele identiteit en hen te helpen met liefde en respect om te gaan met homoseksuele leerlingen, medewerkers en andere homoseksuelen.

Homo en geloof

De eerste les is een introductie op het onderwerp. Aan de hand van modules kan de docent kiezen welke onderwerpen relevant zijn om te bespreken. Denk aan het pesten van homo’s, transgenders, of je als homo kunt geloven en naar de kerk kunt gaan, etc.

Kun je als homo geloven en naar de kerk gaan? (Uit: Homo in de klas)

Gastles

In de tweede les komt een vrijwilliger van Homo in de klas langs om zijn/haar persoonlijke verhaal te vertellen, met name over de eigen jeugd en middelbare schoolperiode. Daarna kunnen de leerlingen vragen stellen en ontstaat er een gesprek.

Planning, voorbereiding en nazorg

De planning van de lessen wordt door de school bepaald. Een docent kan in twee achtereenvolgende weken een les aanbieden, maar kan ook de hele lesbrief doorlopen in bijvoorbeeld een projectochtend. Qua voorbereiding en nazorg adviseert ‘Homo in de klas’:

  • Dat het docententeam op de hoogte is en de komst van de voorlichter en lessen bespreekt. De voorlichter kan hier eventueel bij zijn om over zichzelf en de lessen te vertellen.
  • Dat de voorlichter vooraf kennis maakt met de docent. Ze bespreken wat ze kunnen verwachten en wat de rolverdeling is tijdens de les.
  • Dat de school ouders informeert (indien het onderwerp gevoelig ligt). Via een mail, nieuwsbrief of dat het thema vooraf of achteraf met de ouders worden besproken op een aparte avond.
  • Dat de school zorgt voor nazorg voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Dat kan bij de betreffende docent, een mentor of een vertrouwenspersoon.

 


Aanvraag lessenserie ‘Homo in de klas’ (Website)

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.