religielhbti+volesbriefgastlesToon nog 2 tags

‘Homo in de Klas’ bestaat uit twee lessen, waaronder een gastles, voor het protestants-christelijk voortgezet onderwijs om homoseksualiteit bespreekbaar te maken.

Beschrijving

De eerste les is een introductie op het onderwerp. Aan de hand van modules kan de docent kiezen welke onderwerpen relevant zijn om te bespreken. Denk aan het pesten van homo’s, transgenders, of je als homo kunt geloven en naar de kerk kunt gaan, etc.

In de tweede les komt een (christelijke homoseksuele) vrijwilliger van Homo in de klas langs om zijn/haar persoonlijke verhaal te vertellen, met name over de eigen jeugd en middelbare schoolperiode. Daarna kunnen de leerlingen vragen stellen en ontstaat er een gesprek.

Doelgroep

Er is een versie voor havo/vwo en een andere voor het vmbo.

Doel & resultaat

De doelstelling van de lessenserie is om leerlingen kennis te laten maken met seksuele diversiteit, vooroordelen weg te nemen en de taboesfeer te doorbreken. Het zet leerlingen aan tot nadenken over seksuele identiteit met de bedoeling hen te helpen met liefde en respect om te gaan met homoseksuele mensen in hun omgeving.

Praktisch

Een docent kan in twee achtereenvolgende weken een les aanbieden, maar kan ook de hele lesbrief doorlopen in bijvoorbeeld een projectochtend. Qua voorbereiding en nazorg adviseert ‘Homo in de klas’:

  • Dat het docententeam op de hoogte is en de komst van de voorlichter en lessen bespreekt. De voorlichter kan hier eventueel bij zijn om over zichzelf en de lessen te vertellen.
  • Dat de voorlichter vooraf kennis maakt met de docent. Ze bespreken wat ze kunnen verwachten en wat de rolverdeling is tijdens de les.
  • Dat de school ouders informeert (indien het onderwerp gevoelig ligt). Via een mail, nieuwsbrief of dat het thema vooraf of achteraf met de ouders worden besproken op een aparte avond.
  • Dat de school zorgt voor nazorg voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Dat kan bij de betreffende docent, een mentor of een vertrouwenspersoon.

Website

Meer informatie en aanvragen via de website: ‘Homo in de klas’

Een hobbelige weg langs vier windstreken

BLOG | Ook scholen met een christelijk orthodox profiel willen ruimte geven aan seksuele- en genderdiversiteit op school. Ze bewandelen net als veel andere scholen een weg om daarin beter te worden. Marinus Schouten ondersteunt ze daarbij en deelt in deze blog zijn ervaringen.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school