Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer (lhbtiq) personen in de Europese Unie durven meer open te zijn over wie ze zijn dan in 2019. Tegelijkertijd worden zij meer dan ooit geconfronteerd met geweld, intimidatie en pesterijen. Ook op school krijgen ze hier mee te maken. Dit blijkt uit een grootschalige online enquête in 27 EU-lidstaten.*

Gestopt met studie vanwege pesten

Van de Nederlandse respondenten die meededen aan de enquête, zegt 65 procent op school slachtoffer te zijn van pesterijen, spot, beledigingen en bedreigingen vanwege de seksuele geaardheid. In de andere Europese lidstaten is dat 67 procent. Daarnaast geven de Nederlandse deelnemers het volgende aan:

  • 43% van de Nederlandse lhbtiq studenten geeft aan dat in school iemand hun rechten als een lhbtiq persoon vaak of altijd ondersteunt, verdedigt of beschermt. Dat is hoger dan het Europees gemiddelde van 32%.
  • 43% van de lhbtiq respondenten in Nederland geeft aan dat hun school nooit lhbtiq onderwerpen aansnijdt. Dat is lager dan het Europees gemiddelde van 62%.
  • 30% van de lhbtiq studenten in Nederland verstopt hun lhbtiq zijn op school. In de rest van de EU ligt dat op 49%.

30 jarige Nederlandse non-binaire student: “Ik ben gestopt met mijn studie vanwege klasgenoten die gewelddadig waren vanwege mijn seksualiteit”. (Bron: LGBTIQ Survey-Country factsheet-The Netherlands (europa.eu).

Lhbtiq onderwerpen komen nooit aan bod

Het is geen rooskleurig beeld dat wordt geschetst van lhbti+ zijn in Europa. En zeker ook voor Nederland zijn de meeste cijfers niet positief. Nederland scoort lager dan het Europees gemiddelde als het gaat om aandacht voor lhbtiq-onderwerpen. Uit de enquête blijkt dat er scholen zijn die het onderwerp nooit behandelen. Terwijl dit juist van belang is omdat lhbtiq leerlingen zich overwegend onveiliger voelen op school dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten.

Gendi.nl voor inspiratie en lesmateriaal

Scholen die op zoek zijn naar inspiratie, tips en materialen om wél ruimte te maken voor gender- en seksuele diversiteit, kunnen terecht op de website Gendi.nl. Gendi is een initiatief van Stichting School & Veiligheid die scholen ondersteunt bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Sta je voor de klas bekijk dan vooral de Gendi-tips, zoals: Een lhbti+ leerling ondersteunen. Of lees het artikel: Een veiligere school voor lhbti+ leerlingen.

* Het onderzoek LGBTIQ equality at a crossroads – Progress and challenges (europa.eu) is uitgevoerd door het Europees Bureau voor de grondrechten (FRA)


Bronnen

 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school