Datum
Onderwijssector PO
Doelgroep leraar

Na de kerstvakantie breken de Zilveren Weken aan. Een periode die geschikt is om weer extra aandacht te geven aan de groepsdynamiek. Heb je meegedaan aan Paarse Vrijdag dan is dit het moment om samen terug te blikken; wat hebben we toen gedaan en afgesproken? Hoe gaan we met elkaar om?

Benut de storm en werk aan een positieve groep

Na de kerstvakantie is het vaak onrustiger in de groep. Er is dan sprake van een ‘storming-fase’, een van de fasen in het proces van groepsvorming. Ga na wat er in jouw klas speelt en benut de ‘storm’.

  • Blik met elkaar terug; hoe was het afgelopen jaar voor iedereen? Waar hebben we het over gehad en welke afspraken hebben we gemaakt aan het begin van het schooljaar (Gouden Weken)? Wat hebben we geleerd en gedaan met Paarse Vrijdag?
  • En kijk vooruit; hoe zorgen we er samen voor dat we er een mooi nieuw jaar van maken. En dat iedereen zich veilig en prettig voelt in de groep? Bepaal samen met je klas opnieuw de norm.

Respect voor diversiteit

De Zilveren Weken zijn ook het moment waarop je weer aandacht kunt geven aan gender- en seksuele diversiteit. Door op verschillende momenten gedurende het jaar hier aandacht aan te schenken, werk je aan een groep waarin iedereen zich welkom en prettig voelt.

Marijke van der Zalm, adviseur Pesten bij School & Veiligheid – geeft je in de video (2020) uitleg over de Zilveren Weken en vertelt wat jij kunt doen in de klas.

po/vo/mbokalendermomentgroepsvorming

Gouden & Zilveren weken

Werken aan groepsdynamiek zorgt voor een veiliger sfeer. De Gouden- en Zilveren Weken zijn hiervoor geschikte momenten. Respect en ruimte voor verschillen – waaronder gender- en seksuele diversiteit – hoort hierbij. Wat kun doen?

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school