gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Datum
Onderwijssector PO
Doelgroep leraar

Na de kerstvakantie breken de Zilveren Weken aan. Een periode die geschikt is om weer extra aandacht te geven aan de groepsdynamiek. Heb je meegedaan aan Paarse Vrijdag dan is dit het moment om samen terug te blikken; wat hebben we toen gedaan en afgesproken? Hoe gaan we met elkaar om?

Benut de storm en werk aan een positieve groep

Na de kerstvakantie is het vaak onrustiger in de groep. Er is dan sprake van een ‘stormingfase’, een van de fasen in het proces van groepsvorming. Ga na wat er in jouw klas speelt en benut de ‘storm’. Blik met elkaar terug; hoe was het afgelopen jaar voor iedereen? Waar hebben we het over gehad en welke afspraken hebben we gemaakt aan het begin van het schooljaar (Gouden Weken)? Wat hebben we geleerd en gedaan met Paarse Vrijdag? En kijk vooruit; hoe zorgen we er samen voor dat we er een mooi nieuw jaar van maken. En dat iedereen zich veilig en prettig voelt in de groep? Bepaal samen met je klas opnieuw de norm.

Aandacht voor seksuele diversiteit

De Zilveren Weken zijn ook het moment waarop je weer ruimte kunt maken voor gender- en seksuele diversiteit. Door gedurende het jaar op verschillende momenten hier aandacht aan te schenken werk je aan een groep waarin iedereen zich welkom en prettig voelt. Bekijk de tips en werkvormen op Gendi om te zien hoe je dit kunt doen. De kleurrijke Aan De Slag Kalender van Gendi biedt je nog dagen en kalendermomenten om met het thema aan de slag te gaan.

Marijke van der Zalm, adviseur Pesten – geeft je in de video (2020) uitleg over de Zilveren Weken en vertelt wat jij kunt doen in de klas.

Doe-, kijk en leestips

Bekijk ook de overige doe-, lees- en kijktips voor de Zilveren Weken op de website van School & Veiligheid.

po/vo/mbohandreikingkalendermoment

Gouden & Zilveren weken

Een veilige sfeer in de klas voor iedereen betekent ook aandacht schenken aan gender- en seksuele diversiteit. De Gouden en Zilveren Weken zijn hiervoor geschikte momenten. Wat kun doen?

potipskalendermomenten

Aan de slag kalender

De ‘Aan de slag kalender’ van Gendi maakt het makkelijk om momenten te vinden waarop je aandacht kunt geven aan gender- en seksuele diversiteit op de basisschool.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school