schoolbeleidpo/vo/mbohandreiking

Do it right is een 7-stappenplan van Movisie. Met deze praktische tool kun je een interventie ontwikkelen die de acceptatie van lhbti+-ers vergroot.

Voordelen

‘Do it right’ is voor iedereen die een interventie, methode of les over seksuele diversiteit wil maken of verbeteren. Het stappenplan is zowel voor leerkrachten als beleidsmakers interessant en biedt diverse voordelen:

  • Er ontstaat een projectplan dat logisch is opgebouwd.
  • Dit plan vergroot de kans om daadwerkelijk de acceptatie van lhbti+-leerlingen te vergroten.
  • Je kunt beter verantwoorden waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.
  • Een bestaande methode die al op school wordt gebruik, kan met dit plan worden verbeterd.
  • Het helpt leerkrachten om doelen, doelgroepen en specifieke behoeften vast te stellen.

Het stappenplan is gebaseerd op het onderzoeksrapport Do the right thing (2015) en is gratis te downloaden via de website van Movisie.


Stappenplan: Do it right, Movisie, 2016

 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school