lhbti+po/vo/mbohandreiking

In deze handreiking van Movisie staat alle feiten en cijfers over lhbti+ op een rij. Voor leerkrachten bruikbaar om de eigen kennis te vergroten en als bron voor het lesgeven over het onderwerp.

De handreiking biedt veel informatie en feiten over lhbti+-jongeren, ook in relatie tot school. Daarnaast geeft de brochure antwoord op vragen als:

  • Hoeveel lesbische vrouwen, homo mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (lhbti) zijn er in Nederland?
  • Hoe accepterend is de Nederlandse bevolking tegenover lesbische vrouwen en homo mannen?
  • Wat is de mening van Nederlanders over biseksualiteit en transgender personen?
  • Wat is het effect van negatieve reacties op de gezondheid van lhbti+‘ers?

Het percentage lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen dat wekelijks, of zelfs dagelijks door leeftijdsgenoten wordt gepest, is twee keer hoger dan het percentage heteroseksuele leerlingen dat te maken krijgt met pesterijen. Ook meisjes die worden gezien als ‘mannelijk’ en jongens die worden gezien als ‘vrouwelijk’ worden vaker gepest dan andere leerlingen. (Handreiking LHBTI Feiten en Cijfers, Movisie)

De handreiking is gratis te downloaden op de website van Movisie.


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school