lhbti+cijferspo/vo/mbo

Movisie heeft hun handreiking over lhbti+ in 2023 geüpdatet. Alle feiten en cijfers rond de belangrijkste vraagstukken over lesbische, homoseksuele, bi+, transgender, intersekse en queer personen staan hierin op een rij. Onder andere over de acceptatie van lhbti+, maar ook over negatief gedrag tegen lhbti+’ers, zoals pesten op school. Voor leerkrachten bruikbaar om de eigen kennis te vergroten en als bron voor het lesgeven.

 • Het percentage lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen dat wekelijks, of zelfs dagelijks, door leeftijdsgenoten wordt gepest, is twee keer hoger dan het percentage heteroseksuele leerlingen dat te maken krijgt met pesterijen (Scholte e.a., 2016).
 • Lhbtiq+ leerlingen worden vaker dan niet-lhbtiq+ leerlingen gepest door schoolpersoneel. Een derde van de lhbtiq+ leerlingen geeft aan door hen gepest te worden, tegenover 13 procent van de niet-lhbtiq+ leerlingen (Kaufman & Braams, 2022).
 • Uit de landelijke veiligheidsmonitor 2020-2021 blijkt dat het veiligheidsgevoel van leerlingen die homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender zijn is verslechterd ten opzichte van de situatie in 2018 (Van den Broek e.a., 2022).
 • Lhbtiq+ leerlingen worden vaker dan niet-lhbtiq+ leerlingen online gepest (Kaufman & Baams, 2021).
 • Het negatief bejegenen van jongeren vanwege het lhbt zijn door leeftijdsgenoten gaat samen met een verminderde psychische gezondheid, meer school-gerelateerde problemen en meer middelengebruik (Beusekom, e.a., 2014; Collier, e.a., 2013).
 • Van de transgender personen die ‘uit de kast’ zijn en naar school gaan, geeft bijna de helft (43%) aan slachtoffer te zijn van verbaal geweld, en één op de vijf slachtoffer van grof lichamelijk geweld. Een op de vijf transgender jongeren geeft aan voor hun zestiende (heel) vaak te zijn gepest, tegenover een op de tien cisgender jongeren (Rutgers, 2017).
 • Uit de EU LGBTI Survey II komt naar voren dat van de Nederlandse respondenten tussen 18 en 24 jaar ruim twee op de vijf (41%) hun lhbti zijn verbergt in het onderwijs. Voor de groep tussen 15 en 17 jaar oud zegt 16% hetzelfde te doen (EU Fundamental Rights Agency, 2020).
 • Transgender jongeren worden vergeleken met cisgender leeftijdsgenoten veel vakergepest, hebben vaker ervaring met mishandeling of emotionele verwaarlozing thuis, meer psychische problemen en een lagere eigenwaarde (Van Beusekom & Kuyper, 2018).
 • Suïcide komt onder lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren 4,5 keer vaker voor dan onder heteroseksuele jongeren (Kuyper, 2015b). Negatieve reacties van leeftijdgenoten op school blijken, meer dan negatieve reacties van gezinsleden en vreemden, de belangrijkste voorspeller (Bergen, e.a., 2015)

De meeste feiten en cijfers rondom lhbti+ jongeren zijn helaas negatief. Gelukkig is er ook nog iets positiefs te melden.

 • Steun van medeleerlingen bij pesten is belangrijk. Als jongeren gepest worden op school omdat ze (ook) vallen op jongeren van hetzelfde geslacht, maar steun krijgen van een medeleerling, dan hebben zij meer zelfwaardering (Bergen & Spiegel, 2015).
 • Ruim twee op de drie (66%) van de Nederlandse respondenten tussen de 15 en 17 jaar die deelnamen aan de EU LGBTI Survey II zeggen dat ze zich vaak of altijd gesteund weten door leeftijdsgenoten of leraren. Driekwart (76%) van deze respondenten zegt dat hun school op enig moment op een positieve of neutrale manier aandacht heeft besteed aan lhbti-onderwerpen (EU Fundamental Rights Agency, 2020).

Uit: Handreiking feiten & cijfers op een rij (pdf). Gratis te downloaden op de website van Movisie.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school