po/volesmateriaallhbti+
  • Maakt leerlingen bewust van beeldmanipulatie
  • Module over homoseksualiteit & discriminatie
  • Geschikt voor bovenbouw po & vo

BeeldKraken leert jongeren kritisch naar afbeeldingen te kijken. De Module ‘Uit de kast’ gaat in op (seksuele) diversiteit.

Beschrijving

Aan de hand van 15 vragen bekijken leerlingen de afbeelding die hoort bij de les ‘Uit de kast’. Met de verwerkings- en verdiepingsopdrachten ga je dieper in op het thema.

Doelgroep

Geschikt voor de bovenbouw primair onderwijs tot en met bovenbouw voortgezet onderwijs.

Resultaat

BeeldKraken wil jongeren bewust maken van de invloed van beelden, weerbaar maken tegen beeldmanipulatie en kritisch leren kijken. Deze module leert jongeren naast kritisch kijken ook meer over homoseksualiteit en discriminatie.  

Producent

BeeldKraken is een onderwijsproject geïnitieerd door de Atlas van Stolk en ontwikkeld door Onwijs.

Website

BeeldKraken | Uit de kast


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school