po/vokalendermomentgender

De Internationale Vrouwendag (8 maart) en Internationale Mannendag (19 november) zijn twee uitgelezen dagen om met je klas of je team het gesprek aan te gaan over genderstereotypen en gender(on)gelijkheid.

Typisch mannelijk of vrouwelijk?!

Kinderen leren al vanaf jonge leeftijd wat ‘typisch mannelijk’ en ‘typisch vrouwelijk’ is. Meisjes houden van roze. Jongens spelen met auto’s. Als we leerlingen willen ondersteunen in wie ze zelf zijn en wat zij kunnen en willen, dan is het belangrijk om in de school aandacht te besteden aan het thema gendergelijkheid.

Stereotiep denken staat gendergelijkheid in de weg

In Nederland hebben vrouwen en mannen wettelijk dezelfde rechten, maar in de praktijk is hun positie vaak niet gelijk. Traditionele of stereotiepe denkbeelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid en over maatschappelijke rolverdeling staan gendergelijkheid in de weg. Daarnaast speelt de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen een rol.

Kletskaartjes (po)

In de klas kun praten over de overeenkomsten en verschillen tussen meisjes en jongens. Met de gesprekstool ‘Kletskaartjes Genderdiversiteit & seksuele diversiteit‘ van School & Veiligheid kun je het onderwerp op een laagdrempelige manier met je leerlingen bespreken. Door het stellen van vragen op de kaartjes boor je hun nieuwsgierigheid en creativiteit aan. Zij leren praten over hun eigen gevoelens en die van een ander en verruimen hun blik.

Bekijk of bezoek een film(festival)

We hebben allemaal bewuste en onbewuste vooroordelen over vrouwen en mannen en hoe ze zich horen te gedragen. De media én wij zelf houden ideeën over rolpatronen, taakverdelingen en de verdeling van werk en zorg in stand. Ontdek met je klas hoe het zit met jullie vooroordelen? Bekijk de filmpjes van beperktzicht.nl en bespreek ze na.

Film is van grote invloed op hoe we naar onszelf kijken en hoe we de wereld om ons heen beleven. Gendergelijkheid is nog steeds niet de norm. En zolang de gender-kloof nog niet is gedicht, blijft het waardevol om daar aandacht aan te besteden. Op IFA kijk je films vanuit een vrouwelijk perspectief die stereotiepe sekse- en genderrollen doorbreken. Het festival biedt educatie aan voor vo klassen en programma’s op maat.

Website IFA

Ter ere van Internationale Vrouwendag heeft het IDFA zes films uit de Docschool Online collectie geselecteerd waarin vrouwen centraal staan. Deze verhalen zijn een inspirerend startpunt om met je leerlingen of studenten in gesprek te gaan over verschillende thema’s op het gebied van vrouwenemancipatie.

Vrouwenrechten | IDFA

Bespreek gendergelijkheid met je collega’s

In het team kun je deze dagen aangrijpen om dit thema op de agenda te zetten. Bespreek bijvoorbeeld met je collega’s wat jullie op school doen aan gendergelijkheid. Bekijk hoe hetero normatief en binair man-vrouw jullie posters, boeken en methodieken zijn. Verken hoe jullie met elkaar kunnen werken aan gendergelijkheid in de school. Gendi heeft de volgende tools gemaakt die je verder helpen:

Internationale Vrouwendag en Mannendag

Op internationale Vrouwendag (8 maart) wordt stilgestaan bij de positie van de vrouw. Thema’s zoals gelijkwaardige behandeling en economische zelfstandigheid, en andere aandachtspunten op het gebied van vrouwenemancipatie en -participatie staan deze dag centraal. Internationale Mannendag (19 november) heeft als doel het promoten van positieve rolmodellen en het erkennen van positieve mannelijke bijdragen aan de samenleving, familie, kinderzorg, huwelijk en milieu.

Website Internationale Vrouwendag

 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school