po/voonderzoek

Lhbti+ jongerenvereniging Expreszo opende een meldpunt waar leerlingen een melding konden doen van onvoldoende voorlichting over seksuele diversiteit op hun school. Het resultaat is een ‘Zwartboek’, oftewel een les hoe het beter kan.

Klachten over voorlichting

Expreszo, de organisatie die landelijk opkomt voor de belangen van Lhbti+jongeren, krijgt regelmatig klachten van jongeren die melden dat hun school geen of slechte voorlichting geeft.

Meldpunt

Vanaf juli 2014 konden leerlingen daarvan melding doen bij het Meldpunt Slechte Voorlichting van Expreszo. In de zomer van 2016 verscheen het Zwartboek Slechte Voorlichting, dat de binnengekomen klachten bundelde. Daaruit bleek dat veel scholieren ontevreden waren over het gebrek aan of de kwaliteit van de Lhbti+ voorlichting op hun school.

Praten met de school

Het meldpunt was opgezet in samenwerking met COC Nederland. Het COC geeft onder meer gastlessen, maar benadert ook actief scholen die geen voorlichting geven. Wanneer uit een melding van Expreszo bleek dat er dringend ingrijpen vereist was op een bepaalde school, dan waarschuwde de vereniging het COC zodat direct actie ondernomen kon worden.


 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school