lhbti+ voorlichtingpo/vo/mbogastles
  • Voorlichting in de klas over seksuele en genderdiversiteit
  • Ervaringsverhaal vertelt door deskundige spreker
  • Leerlingen zijn opener en setting voelt veilig

Scholen die voorlichting willen geven over seksuele diversiteit kunnen een COC vrijwilliger uitnodigen voor het verzorgen van een gastles.

Gastles

Vanuit de regionale COC’s geven COC voorlichters gastlessen. Het zijn allemaal ervaringsdeskundigen die getraind zijn door externe trainers om op de juiste manier voorlichting te geven. Het zijn jonge mensen die goed aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren. Vaak ontmoeten leerlingen in de gastles voor het eerst een openlijk lhbti-persoon.

In een gastles vertellen ze op herkenbare wijze hoe het voor hen was op school. Er wordt gesproken over vooroordelen, pesten, schelden, coming out-verhalen, wetgeving, maatschappij, religie en cultuur. Leerlingen kunnen alles vragen. 

Doelgroep

De regionale voorlichtingsteams geven gastlessen op basisscholen, middelbare scholen en het mbo. Ze ontwikkelen diverse methodieken van voorlichting geven voor de verschillende doelgroepen en onderwijsniveaus. Ze geven ook voorlichting op maat.

Doel & resultaat

Voorlichting door middel van een gastspreker kan voor een veiliger en opener sfeer in de klas en school zorgen. Het laat leerlingen zelfstandig over homoseksualiteit nadenken en draagt bij aan de eigen seksuele ontwikkeling.

COC

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). De regionale afdeling verzorgen voorlichtingen en leiden voorlichters op en steunen jongeren initiatieven zoals GSA’s.

Website

Wil je COC-voorlichting op jouw school? Neem dan via de website voorlichtingindeklas.nl contact op met een voorlichtingsteam bij jou in de buurt.


Lees over ervaringen met gastlessen

 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school