gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

po/vo/mbogastles
  • Voorlichting in de klas over seksuele en genderdiversiteit
  • Ervaringsverhaal vertelt door deskundige spreker
  • Leerlingen zijn opener en setting voelt veilig
  • Verminderd vooroordelen

Scholen die voorlichting willen geven over seksuele diversiteit kunnen een COC vrijwilliger uitnodigen. Voorlichting door middel van een gastspreker kan voor een veiliger en opener sfeer in de klas en school zorgen. Het laat leerlingen zelfstandig over homoseksualiteit nadenken en draagt bij aan de eigen seksuele ontwikkeling.

Ervaringsdeskundigen

Voorlichters van het COC geven vanuit de regionale COC’s gastlessen op basisscholen, middelbare scholen en het mbo. Het zijn allemaal ervaringsdeskundigen die getraind zijn door externe trainers om op de juiste manier voorlichting te geven. De regionale voorlichtingsteams ontwikkelen diverse methodieken van voorlichting geven voor de verschillende doelgroepen en onderwijsniveaus. Ze geven ook voorlichting op maat.

Gendi beveelt aan 

Een verhaal van een ervaringsdeskundige kan veel impact maken op leerlingen of studenten. Vaak ontmoeten leerlingen in de gastles voor het eerst een openlijk lhbti-persoon. Omdat de voorlichters de middelbareschooltijd vaak nog maar recent achter de rug hebben sluiten ze goed aan bij de belevingswereld van de jongeren en vertellen ze op herkenbare wijze hoe het voor hen was op school. Leerlingen kunnen alles vragen. Er wordt gesproken over vooroordelen, pesten, schelden, coming out-verhalen, wetgeving, maatschappij, religie en cultuur. De regionale COC’s werken aan diversiteit onder hun voorlichters, zodat (wel of niet openlijke) lhbti-leerlingen en –studenten zich makkelijker met hen kunnen identificeren. 

Hoe ziet zo’n voorlichting er nu uit?

Vliegen de gummetjes, multomappen en scheldwoorden de gastspreker om  de oren of valt er bij de vaak mondige jongeren makkelijk begrip te vinden? Het artikel ‘Goedenmiddag, ik ben homo’ geeft een inkijkje over hoe het er aan toe gaat op verschillende scholen. Het is een interview met Jurriaan Bles. Hij geeft voor het COC voorlichtingslessen op middelbare scholen.

“Ik denk dat de voorlichting het meeste invloed heeft als iemand ’s avonds zijn tanden staat te poetsen.” (Jurriaan Bles)

Ook een COC voorlichter voor de klas?

Ben je onderwijsprofessional en wil je COC-voorlichting op jouw school? Neem dan via de website voorlichtingindeklas.nl contact op met een voorlichtingsteam bij jou in de buurt. Voorlichting over seksuele diversiteit is bijvoorbeeld in te passen in mentoruren, of vakken als levensbeschouwing of biologie.

Ben je leerling en vind je dat er op jouw school voorlichting moet komen over homoseksualiteit, maar durf je dat zelf niet aan te kaarten op school of lukt dat niet? Vraag dan hulp van GSA Netwerk Nederland (de Roze Olifant).


 

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.