voteamtraininglhbti+

Het project Stil Verdriet maakt seksuele diversiteit op een passende en veilige wijze zichtbaar en bespreekbaar binnen het (orthodox-) christelijk onderwijs (vo).

Beschrijving

Stil verdriet is een project van vragen en gesprek waarbij het vertrekpunt de visie van de school en de kracht van het geloof is. Van daaruit kijk je of en waar verbreding van de visie mogelijk is. Respect voor elkaars opvattingen staat voorop. Stil Verdriet bestaat uit drie op elkaar aansluitende elementen: een docententraining, voorstelling en klassengesprek.

Docententraining

De teamtraining wordt verzorgd door Stichting School & Veiligheid en heeft als doel om de ontwikkeling van leerlingen te voeden vanuit de eigen geloofsovertuiging, rekening houdend met mogelijke spanningen rondom thema’s zoals seksuele diversiteit en mentale gezondheid. Het eerste deel van de training maakt het team bewust hoe het in de spanning kan staan van trouw aan je publieke professie, de visie van de school, je persoonlijke normen en waarden en de behoeften van de leerlingen. In het tweede deel worden leerling- en klassengesprek geoefend met een trainingsacteur, aan de hand van gesprekstechnieken.

Voorstelling

De voorstelling DAVID wordt gespeeld door Theater AanZ. DAVID gaat over trouw zijn aan jezelf en aan je geloof, je familie en je vrienden. DAVID wordt gespeeld door vier jongeren met een protestants-christelijke achtergrond.

Klassengesprek

Homo in de Klas (onderdeel van LCC Plus Projecten) verzorgt de Educatieve lesbrieven & voorlichting over seksuele diversiteit op christelijke scholen, van orthodox tot vrijzinnig.

Doelgroep

Stil Verdriet is bedoeld voor (orthodox-) christelijke vo scholen die worstelen met de vraag hoe zij ruimte kunnen geven aan de behoeften van  hun lhbt-leerlingen en tegelijkertijd trouw kunnen blijven aan hun geloofsvisie en normen & waarden. Het project richt zich op zowel docententeams als de leerlingen.

Doel 

Stil Verdriet draagt bij aan een sociaal en veilig leefklimaat op school. Daarbij gaat het niet alleen om veiligheid voor leerlingen, maar ook voor hun ouders en leraren, het management en het ondersteunend personeel binnen de christelijke geloofsgemeenschap.

Kosten 

Deelname aan Stil Verdriet is vooralsnog kosteloos. Het ministerie van OCW en Verus ondersteunen dit project.

Producent

Stil Verdriet is ontwikkeld door Stichting School & Veiligheid en Theater AanZ in opdracht van het ministerie van OCW.

Wat als je homo én christen bent? Gaat dit samen, of toch niet? Wordt het ‘stil verdriet’ of een omarming met respect voor elkaar?

Aanvraag

Wil je een aanvraag doen of meer informatie over deelname aan dit project? Mail dan met Hester Klein Tijssink via hester@theater-aanz.nl of bel 06-13316516.


 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school