po/vo/mbohandreikingschoolbeleid

Het realiseren van sociale veiligheid op school kan niet zonder werk te maken van seksuele integriteit – en daarmee ook van seksuele diversiteit. Dit boekje van School & Veiligheid inspireert en motiveert schoolleiders en leraren in het po, vo en mbo tot actie.

Seksuele integriteit

Seksuele integriteit gaat over de omgang met de eigen seksualiteit en die van een ander. Dat doet ieder mens idealiter bewust, met respect en verantwoordelijk. Maar mensen leren dit niet vanzelf. Werk maken van seksuele integriteit is een pedagogische taak van de school. Een respectvolle omgang met seksuele diversiteit en gender horen hier bij.

Inspiratie voor actie

Deze publicatie bekijkt het begrip seksuele integriteit en hoe dit zich verhoudt tot het onderwijs. Daarna wordt gekeken op welke manieren scholen hier werk van kunnen maken. Deze visie is gebaseerd op onderzoeksgegevens en wetten, die het sluitstuk vormen van de publicatie.

Seks op school biedt scholen een onderlegger om samen met interne en externe betrokkenen ambitieus aan de slag te gaan met seksuele integriteit. Seksuele diversiteit en gender zijn expliciet meegenomen in deze visie.

Deze publicatie is geschreven door stichting School & Veiligheid en is gratis te bestellen of te downloaden.Specificaties

Titel: ‘Seks op school, Werken aan seksuele integriteit in het onderwijs’
Jaar: 2017
Tekst en uitgave: Stichting School & Veiligheid
Illustraties: in60seconds
Soort: Handreiking, schooladvies
Onderwijs type: Basisonderwijs, mbo, Voortgezet onderwijs
Doelgroep: Schoolleider, onderwijsprofessional

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school