mbolesmateriaal
  • Helpt studenten een professionele werkhouding ontwikkelen naar lhbti-ouderen
  • 10 exclusieve verhalen van lhbti-ouderen
  • Inclusief gratis docentenhandleiding

2021 | Voor mbo-studenten Zorg & Welzijn maakte het Nationaal Ouderenfonds lesmateriaal om de acceptatie van lhbti-ouderen te stimuleren. Hiermee leren studenten sensitief omgaan met seksuele diversiteit in de ouderenzorg. Het lesmateriaal bestaande uit onder meer 10 podcasts met verhalen van lhbti-ouderen is voorzien van een docentenhandleiding.

Podcasts

In 10 podcasts vertellen de ouderen zelf aan de toekomstige zorg- en welzijnsmedewerkers over hun ervaringen. Actrice Jaike Belfor slaat een brug tussen de studenten en ouderen met een persoonlijk verhaal over haar coming out en haar ervaringen met verschillende culturele perspectieven.

Verhalen van lhbti ouderen

Het lesmateriaal bestaat uit 10 podcasts met een diversiteit aan verhalen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen. In elke aflevering wordt achtergrondinformatie gegeven over de tijdgeest waarin de ouderen opgroeiden, omdat de LHBTI-ouderen van nu voor een deel andere ervaringen hebben dan de LHBTI-jongeren van vandaag. Op deze manier worden studenten daar sensitief voor en kunnen zij in hun toekomstige werk goed voor deze doelgroep klaarstaan.

Handleiding voor docenten

De bijbehorende handleiding geeft jou als docent of begeleider achtergrondinformatie en suggesties voor werkmethoden om dit onderwerp binnen een groep te behandelen. Het lesmateriaal draagt bij aan het bewust worden van de specifieke uitdagingen bij deze doelgroep van LHBTI-ouderen, wat de studenten ondersteunt in het ontwikkelen van een professionele werkhouding. De handleiding voor docenten is gratis aan te vragen via de website van het Ouderenfonds.

Veel homoseksuele, biseksuele, transgender of intersekse ouderen in zorginstellingen zijn bang voor negatieve reacties van medebewoners en van het zorgpersoneel. Hierdoor voelen ze zich vaak extra eenzaam en krijgen ze niet de juiste zorg. 

Aandacht voor lhbti-ouderen

Het Nationaal Ouderenfonds vraagt sinds 2020 extra aandacht voor sociale acceptatie voor LHBTI-ouderen. Zo is er een speciale themawebsite  ‘LHBTI-Ouderen’ en ontwikkelde ze de Toolkit ‘Being me’.

Toolkit ‘Being me’

Met het lesmateriaal uit de Toolkit ‘Being me’ kun je als mbo docent Welzijn & Zorg het thema ‘zorg voor roze ouderen’ verwerken in je lessen. De Toolkit bevat oefeningen, interactief lesmateriaal, literatuur, activiteiten en tips & tricks over het thema Lhbtiq+ ouderen en zorg. Zoals het ganzenbordspel over inclusieve zorg. De toolkit is gratis te downloaden en is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Ruim 30% van de LHB-ouderen zwijgt over hun seksuele voorkeur. Van de LHBT-ouderen van 65 jaar en ouder heeft 41% ooit last gehad van vooroordelen of discriminatie door buren en 36% door zorgverleners. Een derde van de LHBTI-ouderen heeft ooit aan zelfmoord gedacht. (Docentenhandleiding Ouderenfonds)


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school