gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

po/vo/mbokalendermoment

De Respect Education Foundation (REF) biedt kosteloos lessen aan om in de klas met de thema’s respect, pesten, identiteit, tolerantie en diversiteit aan de slag te gaan. In november organiseren ze jaarlijks de Week van Respect.

Respectvolle samenleving

Een respectvolle samenleving kan worden bereikt door jongeren direct te begeleiden in het openstellen voor de ander, het gesprek aan te gaan, kritisch zelf na te denken en conflicten vreedzaam op te lossen. De Respect Foundation (REF) ondersteunt door middel van Respect Educatie docenten en leerkrachten met de kennis, vaardigheden en materialen om dit aan jongeren te leren. De gratis lessen staan op het REF LessonUp kanaal.

Week van Respect

De REF organiseert ieder jaar in november de Week van Respect. Jaarlijks doen er duizenden klassen mee. In deze week wordt er met gastlessen en activiteiten gevierd wat er is bereikt door samen 52 weken aan sociale veiligheid en respect te werken. Elk jaar is een nieuwe lessenserie beschikbaar rond het thema van dat jaar.

Lessen over (seksuele) diversiteit

REF heeft inmiddels diverse lessen ontwikkeld over diversiteit en het herkennen, erkennen en omgaan met verschillen. Het gaat bij deze lessen vooral over sociale en culturele diversiteit. Seksuele diversiteit en genderidentiteit komt daarin (nog) niet expliciet aan de orde. Als je leerlingen wilt meegeven dat onder ‘respect voor diversiteit’ ook ‘respect voor seksuele diversiteit’ valt, zal je zelf de lessen moeten aanvullen met lhbti+ voorbeelden. Kijk bijvoorbeeld in de klas naar een film waarin seksuele diversiteit een rol speelt. Op de website Movies that Matter vind je films (selecteer op thema LGBTQ+) met bijbehorend lesmateriaal. Kijk voor meer lessuggesties en materialen bij ‘Het thema opnemen in je les’.

Alle gratis lessenseries voor leerkrachten (po, vo, mbo en speciaal onderwijs) zijn te vinden op het REF LessonUp kanaal.


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school