po/vo/mbokalendermoment

De Respect Foundation biedt kosteloos lessen aan om in de klas met de thema’s respect, pesten, identiteit, tolerantie en diversiteit aan de slag te gaan. In november organiseren ze jaarlijks de Week van Respect.

Respectvolle samenleving

Een respectvolle samenleving kan worden bereikt door jongeren direct te begeleiden in het openstellen voor de ander,  het gesprek aan te gaan en actief te luisteren, kritisch zelf na te denken, omgaan met verschillen en tegenstellingen en conflicten vreedzaam op te lossen. De Respect Foundation ondersteunt docenten met de kennis, vaardigheden en materialen om dit aan jongeren te leren.

Week van Respect

De Week van Respect is een jaarlijkse campagneweek die de Respect organiseert in november. In deze week zijn er gastlessen, activiteiten en lessenseries beschikbaar waarmee je werkt aan de sociale veiligheid van de groep en burgerschap. Alle gratis lessenseries (voor po, vo, mbo en speciaal onderwijs) zijn te vinden op het Respect LessonUp kanaal.


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school