gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

volesmateriaal
  • Gratis download
  • Uitgebreid pakket met lessen (190 pagina's)

2014 | Gender in de Blender is een Vlaamse methode om in het voortgezet onderwijs les te geven in respect voor genderdiversiteit en trans mensen.

Gendernormen

Gender in de Blender was in 2014 een project van de Belgische overheid. Het project bood scholen in het voortgezet onderwijs een educatieve map waarin materiaal aangeboden werd om in de klas bezig te gaan de thema’s genderdiversiteit en trans mensen.

“Om jongeren ruimte te geven om los te komen van maatschappelijke gendernormen, en hen bewust te maken van hun sociale druk op anderen,” zoals het voorwoord zegt.

Onderdelen van het lespakket

De website die hoorde bij het lespakket, is niet meer online, maar het lespakket is nog wel downloadbaar. In het lespakket komt onder meer aan de orde:

  • Genderdiversiteit en transgender, que?
  • Fabels en feiten.
  • Jongeren aan het woord.
  • Je rechten als trans jongere.
  • Tips voor ouders en leerkrachten.
  • Films, boeken en documentaires.

Gender in de Blender

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.