volesmateriaallhbti+ voorlichting
 • Over genderdiversiteit, transgender en intersekse
 • Uitgebreid downloadbaar pakket met lessen
 • Voor het voortgezet onderwijs

Gender in de Blender is een Vlaamse methode om in het voortgezet onderwijs om voorlichting te geven over gender- en sekse diversiteit en transmensen.
Download Gender in de Blender

Beschrijving

Gender in de Blender is een lespakket dat gratis is te downloaden. Het bestaat uit verschillende lessen waarin het volgende aan bod komt:

 

 • Genderdiversiteit, sekse en transgender.
 • Fabels en feiten.
 • Jongeren aan het woord.
 • Je rechten als trans jongere.
 • Tips voor ouders en leerkrachten.
 • Films, boeken en documentaires.

Doelgroep

Alle klassen in het voortgezet onderwijs.

Doel & resultaat

Het project is bedoeld om jongeren enerzijds ruimte te geven om los te komen van maatschappelijke gendernormen en om hun eigen genderidentiteit te ontdekken. Anderzijds is het doel hen bewustmaken van hun gendernormen en hun invloed en sociale druk op de anderen. Leerlingen zijn na de lessen in staat:

 • onderscheid te maken en de samenhang te leren inzien tussen sekse en gender;
 • genderdiversiteit bespreekbaar te maken;
 • genderidentiteit in het eigen leven te situeren;
 • genderdiversiteit in tijd en cultuur te kunnen herkennen;
 • feiten en fabels over genderdiversiteit en transgender te kennen;
 • de beleving van genderdiverse en transgender jongeren beter te kunnen begrijpen;
 • te weten waar je terecht kan voor hulp en advies.

Producent

Het project is in 2014 ontwikkeld door de Belgische overheid.

Download

Het pakket is los te downloaden: Gender in de Blender

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school