polesbriefintersekse
  • Lesbrief voor groep 7 en 8
  • Legt uit wat intersekse en seksediversiteit is
  • Inclusief docentenhandleiding
  • Met stellingen voor een klassendiscussie

Leer je leerlingen wat intersekse en seksediversiteit is en discussieer hierover met je klas! Gebruik daarvoor de lesbrief en docentenhandleiding gemaakt door NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit.

Download Lesbrief

Download docentenhandleiding

Kennis over intersekse

De lesbrief is gericht op het overbrengen van kennis over intersekse aan basisschoolleerlingen. Wat is intersekse? Hoeveel intersekse mensen zijn er? Waar zijn die mensen? En hoe ziet dat eruit? Daarna discussiëren leerlingen op basis van stellingen over het onderwerp.

1 op de 90 mensen in Nederland is intersekse.

Voorbereiding les

De docentenhandleiding legt uit hoe je de les voorbereid. Het geeft de opzet van de les weer en suggesties voor een nabespreking.

Seksediversiteit

Het idee dat we de wereld kunnen onderverdelen in meisjes en jongens, klopt niet. Mensen zijn juist heel verschillend. We kunnen volgens het NNID beter spreken over seksediversiteit. Dat geeft aan dat er veel méér is dan jongens en meisjes.

Er zijn jongens, meisjes, maar ook mensen die een beetje van allebei hebben.

Bron: NNID


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school