theatervo/mbointersekse
  • Leert leerlingen wat intersekse is
  • Verschillende intersekse personen vertellen hun verhaal
  • Met educatieve workshop voor scholen

X Y WE is een theatervoorstelling die een inkijkje geeft in het leven van intersekse personen.

Over de voorstelling

X Y WE is een theatercampagne over intersekse. Het bestaat uit de solo-voorstelling X Y I van Marleen Hendrickx over hoe het voelt als je niet mag zijn wie je bent. In de groepsvoorstelling X Y WE vertellen zes mensen, van 18 tot 80 jaar en uit alle hoeken van het land, hun verhaal als intersekse persoon.

Doel

De voorstelling is bedoeld om kennis over intersekse te vergroten en het vaak kenmerkende stilzwijgen daaromheen te doorbreken.

“Het zet aan het denken over alles rondom gender en sekse. Over hoe we als samenleving eerder geneigd zijn de werkelijkheid aan te passen aan ons beeld, dan andersom.” (MarleenHendrickx.nl)

Doelgroep

De voorstelling is geschikt voor leerlingen op de middelbare school en studenten mbo.

190.000 Nederlanders en 125.000 Belgen zijn intersekse personen: mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw.

Praktisch

De voorstelling X Y I of X Y WE wordt ook gespeeld op scholen en kan geboekt worden samen met een educatieve workshop. Daarin komen op een speelse manier vragen aan bod waarbij het publiek langzaam deelnemer wordt in plaats van enkel aanschouwer.

  • Hoe voel je je? Man/vrouw/ geen van beide? En waarom?
  • Hoe sterk bepaalt gender onze identiteit?
  • Wat neem je mee vanuit de voorstelling?

Producent

Marleen Hendrickx is theatermaker en danser. Als kind kreeg ze van jongs af aan te horen dat het beter is als je tegen niemand zegt wat je hebt. “Zo nestelde zich een steeds groter wordend geheim in mijn hoofd.”

Informatie & Boeking

Alle informatie vind je op de website: Voorstelling XYWE . Voor boekingen, interesse of vragen kun je mailen naar info@bureaupees.nl.


  • Overweeg je theater in te zetten bij jullie op school? Lees dan het artikel van Gendi over Theater & School. 

 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school