gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

po/volesmateriaal
  • Lessen seksuele vorming speciaal voor Christelijk onderwijs 
  • Geheel nieuwe versie in 2021
  • Erkende interventie

2021 | Wonderlijk gemaakt is een methode voor relationele en seksuele vorming vanuit christelijk perspectief. Het is ontwikkeld door Driestar Educatief en in 2021 geheel herzien. De methode biedt lessen voor alle groepen van het basisonderwijs en een complete leergang voor het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Bijbelse uitgangspunten

Lichamelijke veranderingen, normen en waarden, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij: Wonderlijk gemaakt leert kinderen en jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn. 

Naast de lessen biedt de methode voor het basisonderwijs leraren achtergrondinformatie over de ontwikkeling van kinderen, christelijke visievorming en omgaan met kindermishandeling en seksueel misbruik. 

Voor het voortgezet onderwijs is de methode thematisch opgebouwd en bestaat uit een docentenmap en (digitale) leskaarten voor leerlingen. 

“Seksuele en relationele vorming zien we als een onderdeel van persoonsvorming; het gaat om de vorming van de leerling, zijn identiteit (wie hij is) en zijn persoon (hoe hij is en handelt).” (Driestar educatief)

Aandacht voor diversiteit

In 2021 is de gehele methode grondig herzien op basis van onderzoek en maatschappelijke ontwikkeling. Er is een betere aansluiting bij de kerndoelen en meer aandacht voor diversiteit op allerlei vlakken; wat betreft gezinnen, relaties, cultuur, geloof, sociale normen, waarden, geslacht, genderrol, geaardheid. Meer over de herziening lees je in het Kennismakingsdocument Wonderlijk gemaakt.

We willen voorzichtig en zorgvuldig communiceren vanuit christelijke waarden, met oog voor de grote diversiteit in de wereld, in de samenleving en onder christenen. (Driestar educatief)

Voor wie?

Wonderlijk gemaakt richt zich op de doelgroep van christelijke scholen, zowel de reformatorische, protestants-christelijke, gereformeerde, evangelische als rooms-katholieke scholen. Er is een methode voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en voor het christelijk en reformatorisch praktijkonderwijs (PrO) en leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). De methode is door het RIVM erkend als ‘goed beschreven’.

Aan de slag

Benieuwd naar de methode? Download dan via de website van Wonderlijk gemaakt gratis proeflessen. Wil je de methode gebruiken op jullie school? Dan wordt aangeraden te starten met een  teamscholing. Deze duurt een dagdeel en zorgt ervoor dat leraren met frisse moed en inspiratie kunnen starten met de methode. Het organiseren van een ouderbijeenkomst is ook mogelijk.


Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.