po/volesmateriaal
  • Lessen seksuele vorming speciaal voor Christelijk onderwijs 
  • Geheel nieuwe versie in 2021
  • Erkende interventie

Wonderlijk gemaakt is een methode voor relationele en seksuele vorming vanuit christelijk perspectief. Het is ontwikkeld door Driestar Educatief en in 2021 geheel herzien.

Beschrijving

Wonderlijk gemaakt is een methode voor seksuele vorming geschreven vanuit een christelijke levensvisie. De methode is biedt lessen voor alle groepen van het basisonderwijs en een complete leergang met een thematische benadering voor het voortgezet (speciaal) onderwijs.

In 2021 is de gehele methode grondig herzien. Er is een betere aansluiting bij de kerndoelen en meer aandacht voor diversiteit op allerlei vlakken; wat betreft gezinnen, relaties, cultuur, geloof, sociale normen, waarden, geslacht, genderrol, geaardheid.

Doelgroep

Wonderlijk gemaakt richt zich op reformatorische, protestants-christelijke, gereformeerde, evangelische als rooms-katholieke scholen. Er is een methode voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en voor het christelijk en reformatorisch praktijkonderwijs (PrO) en leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

Doel

Wonderlijk gemaakt leert kinderen en jongeren omgaan met seksualiteit met de bijbel als richtlijn. De lesdoelen per les zijn gericht op kennis, vaardigheden en houdingen. 

Praktisch

Voor de groepen 1 tot en met 6 zijn dat 4 lessen per jaar, en in groep 7 en 8 zijn dat elk 7 lessen. In totaal zijn het 38 lessen waarmee de doorgaande lijnen geborgd worden. Voor het voortgezet onderwijs zijn er zes hoofdthema’s die een complete leergang bieden die aansluit op de kerndoelen.

Producent

Wonderlijk Gemaakt is een product van Driestar educatief.

“Seksuele en relationele vorming zien we als een onderdeel van persoonsvorming; het gaat om de vorming van de leerling, zijn identiteit (wie hij is) en zijn persoon (hoe hij is en handelt).” (Driestar educatief)

Website

Informatie over de methode en het aanvragen van proeflessen kan via de website www.wonderlijkgemaakt.nl. Ook wordt er een teamscholing en ouderavond rondom de methode aangeboden.


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school