Mbo-docenten zijn weinig gemotiveerd om met studenten het gesprek aan te gaan over gender- en seksuele diversiteit. Dat blijkt uit onderzoek dat Movisie uitvoerde in opdracht van het ministerie van OCW. Het rapport noemt redenen waarom docenten het onderwerp mijden. Ook draagt het aan wat nodig is om het gesprek over seksuele- en genderdiversiteit in het mbo te laten plaatsvinden.

Drie redenen waarom docenten het gesprek niet aangaan

Seksuele en genderdiversiteit is een belangrijk thema op het mbo. Al vanaf 2019 zijn mbo’s wettelijk verplicht om hier aandacht aan te besteden binnen het burgerschapsonderwijs. Toch blijkt dat mbo docenten weinig gemotiveerd zijn om het gesprek over seksuele en genderdiversiteit aan te gaan met studenten of met elkaar. Het onderzoeksrapport van Movisie noemt drie belangrijke redenen waarom docenten seksuele en genderdiversiteit niet bespreken met leerlingen, namelijk:

  1. Docenten zien de noodzaak er niet altijd van in. Dit komt omdat ze geen problemen herkennen in hun klas.
  2. Ze ervaren spanning rondom het bespreekbaar maken van deze thema’s. Dat kan eraan liggen dat ze het thema associëren met seksualiteit, en dit een lastig onderwerp vinden om te bespreken. Ook kunnen mbo-docenten het gesprek vermijden omdat ze zich handelingsverlegen voelen vanwege een gebrek aan basiskennis en/of gesprekstechnieken.
  3. Negatieve attitudes. Het kan zo zijn dat docenten zelf bewuste of onbewuste negatieve attitudes hebben ten opzichte van lhbti+ personen en daarom de bespreking uit de weg gaan.

Sociale Veiligheid

Het rapport geeft oplossingen voor scholen en docenten om het onderwerp toch bespreekbaar te maken. Zo is het volgens het rapport goed om het thema seksuele diversiteit te bespreken in het kader van sociale veiligheid. Docenten hechten belang aan het welzijn van hun studenten en zijn gemotiveerd om te werken aan een veilig klimaat in de klas. De school doet er verder goed aan om een duidelijke sociale norm te stellen en deze ook uit te dragen. Deze norm kan bijvoorbeeld zijn dat docenten verantwoordelijk zijn voor een sociaal veilig klimaat, waarin geen plaats is voor uitsluiting. Het is volgens het rapport belangrijk om daarbij te benoemen dat de ondersteuning van seksuele en genderdiversiteit een onderdeel is van een veilig schoolklimaat.

Oplossingen

Het rapport draagt daarnaast praktische oplossingen aan om de motivatie onder docenten te vergroten met verwijzingen naar passende interventies en websites voor inspiratie. Gendi.nl wordt daarbij ook genoemd.

Bronnen: Rijksoverheid.nl, MBO-Today, Acceptatie van seksuele en genderdiversiteit onder mbo-docenten.


 

Deze tools en tips kun je inzetten bij het makkelijker praten over praten over seksuele diversiteit

Een 'lastige' les of gesprek voorbereiden

po/vo/mbovisualgesprekstool

De 5 W’s geven inzicht in factoren die een rol spelen bij het bespreken van gender- en seksuele diversiteit. Het helpt je lastige gesprekken of lessen voor te bereiden en na afloop te reflecteren.

Praten over lhbti+ geweld

vo/mbolastig gespreklhbti+

Anti-lhbti+ geweld en discriminatie is geen makkelijk onderwerp om te bespreken. De website TerInfo (Universiteit Utrecht) biedt kennis en materiaal om het gesprek te voeren in de klas.

Een veilig gesprek over gender- en seksuele diversiteit (mbo)

Bekijk de Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen over hoe je een veilig gesprek voert met je studenten over gender- en seksuele diversiteit.

Een veilig klassengesprek

vo/mbovisualgesprekstool

Stappenplan dat je op weg helpt om gesprekken over ‘lastige’ onderwerpen zoals seksuele diversiteit veilig te voeren. Te gebruiken bij gesprekken die spontaan ontstaan of ter voorbereiding op een les.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school