po/vo/mbovisualgesprekstool

De vijf W’s geven je inzicht in factoren die een rol spelen bij het bespreken van gender- en seksuele diversiteit in de klas. Gebruik ze ter voorbereiding op een lastig gesprek of les over een gevoelig onderwerp.  Of reflecteer op het verloop van een gesprek en gebruik de inzichten voor een volgend gesprek met de klas. Met behulp van de antwoorden op de vijf W’s kun je weloverwogen kiezen voor een gespreksaanpak.

Klik op de afbeelding om de visual te vergroten, als pdf te downloaden of printen.

Download de 5 W’s

Bekijk ook de visual Stappenplan voor een veilig gesprek die je ook bij een lastig gesprek in de klas kan helpen.

Een veilig gesprek in de klas (po)

De zes tips van Gendi helpen je om het gesprek in de klas over gender- en seksuele diversiteit veilig te laten verlopen.

Een veilig gesprek in de klas (vo)

Lees de Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen over hoe je een veilig gesprek voert in de klas over gender en seksuele diversiteit.

Een veilig gesprek in de klas (mbo)

10 tips om veilig met studenten te praten over genderdiversiteit en seksuele diversiteit in de klas.

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.