Seksuele vorming op scholen moet beter. Met meer aandacht voor onder meer seksuele, gender en sekse-diversiteit en het oefenen met het aangeven en herkennen van elkaars wensen en grenzen. Dat staat in een manifest van Rutgers.

Leerlingen ontevreden

In het manifest zet Rutgers samen met jongeren- en belangenorganisaties uiteen hoe seksuele vorming beter kan en doen ze aanbevelingen aan politiek Den Haag. Een belangrijke reden voor het manifest is dat jongeren zelf aangeven ontevreden te zijn over de huidige seksuele vorming op school.

“Jongeren beoordelen hun seksuele vorming met een 5.8, een mager zesje. Dat moet echt veranderen.” (Marieke van der Plas, directeur Rutgers)

Lessen ontbreken vaak in bovenbouw en mbo

Scholen zijn sinds 2012 verplicht om aandacht te besteden aan seksuele vorming. Basisschoolleerlingen en middelbare scholieren in de onderbouw moeten respectvol leren omgaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. Voor de bovenbouw geldt die verplichting niet en ontbreken deze lessen vaak terwijl ook zij, en jongeren op het mbo, aangeven daaraan behoefte te hebben.

Seksuele vorming en sociale veiligheid voor lhbti+

Seksuele vorming draagt bij aan een gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren, bevordert actief burgerschap en een positief, veilig schoolklimaat. Een veilige school is voor iedereen maar met name voor lhbti+ leerlingen van belang. Uit onderzoek blijkt dat zij zich nog altijd onveiliger voelen op school en vaker te maken krijgen met negatief gedrag en pesten. Seksuele vorming waarbij voldoende aandacht is voor gender- seksuele- en sekse diversiteit helpt om negatief lhbti+ gedrag te voorkomen.

Op de website Gendi.nl – een initiatief van School & Veiligheid – vinden scholen tips om te werken aan een positieve schoolcultuur en samen te werken met je collega’s om ruimte te geven aan seksuele en genderdiversiteit op school.

“Gewoon een fijne sfeer waarin je je comfortabel kan voelen. Dat je niet bang hoeft te zijn voor wie je bent. Dat je gewoon jezelf kan zijn.” (Nikki, 22 jaar. Uit: Manifest)


Bron: Rutgers.nl

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school