gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Minister Dennis Wiersma vindt dat iedere leerling zich veilig en vrij moet voelen op school. “Gelukkig voelen de meeste leerlingen zich veilig op school, maar ik vind dat er meer moet gebeuren voor die tienduizenden leerlingen die zich niet veilig voelen. Daarom neem ik extra maatregelen, zodat de situatie verbetert.”

Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Beeld: ©RVD Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Geen vrienden met lhbt leerlingen

Vorig jaar voelden 9 op de 10 leerlingen zich (heel) veilig op school. Dat betekent ook dat 1 op de 10, dus tienduizenden leerlingen, zich niet veilig en vrij voelen.

Lhbt-leerlingen voelen zich minder veilig dan in 2018, en zij worden vaker opzettelijk lastiggevallen. Leerlingen willen ook minder graag vrienden zijn met lhbt-leerlingen en het minst graag met transgendermeisjes.

Meldpunt en meldplicht

Omdat elke leerling zich vrij en veilig moet kunnen voelen op school, komt er een meldpunt voor leerlingen en ouders, een meldplicht voor scholen bij ernstige incidenten en gaat de Inspectie eerder en harder ingrijpen. Dat is nodig, omdat nog altijd tienduizenden leerlingen worden gepest en lastiggevallen. ‘Dat raakt me heel erg, en het maakt me strijdbaar’, aldus minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs).

Bron: Rijksoverheid.nl


 

Lees ook:

vo/mboonderzoekkennis

Wat maakt het verschil?

2021 | Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau wijst uit dat lhb-jongeren meer welzijnsproblematiek ervaren dan hetero jongeren. Ook op school. Bekijk de conclusies en aanbevelingen voor het onderwijs.

po/vo/mboverdieping

Lhbt+ & vertrouwenswerk

Lhbt+-leerlingen krijgen vaker te maken met pesten en andere vormen van ongewenst gedrag. Hoe zorgen we dat zij de weg vinden naar een vertrouwenspersoon op school?

handreikingvo/mbo

Ondersteuning lhbti+leerlingen

2016 | Het hoeft voor jou als leerkracht niet moeilijk te zijn om aandacht te hebben voor lhbti+-leerlingen. In de flyer van Movisie staan handige tips om deze kwetsbare jongeren te ondersteunen.

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.