gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Datum
Onderwijssector PO, VO, MBO
Thema Leerlingenparticipatie, Een positieve schoolcultuur
Doelgroep leraar, mentor, schoolleider
Week van Respect

Respectvol samenleven begint bij jongeren. Want: wat je jong leert, neem je de rest van je leven mee. De Respect Foundation organiseert daarom de jaarlijkse bewustwordingscampagne ‘Week van Respect’

Week van Respect

Iedere dag zetten docenten en leraren zich in om leerlingen respect voor zichzelf, elkaar en de omgeving mee te geven. Met de Week van Respect worden ze hierin ondersteunt. Een week waarin jongeren worden geïnspireerd zélf actief bij te dragen aan een samenleving waarin zij zich thuis voelen. Het thema genderdiversiteit en seksuele diversiteit komt vanzelfsprekend ook aan bod.

Doe mee!

Deelnemende scholen kunnen rekenen op gastlessen (persoonlijke verhalen), lesmaterialen en respectactiviteiten. Op de website van Week van Respect zie je hoe je kunt meedoen en je kunt aanmelden.

Week van Respect

po/vo/mbokalendermoment

De Respect Education Foundation biedt gratis lessen aan over respect, pesten, identiteit, tolerantie en diversiteit. In november organiseren ze jaarlijks de Week van Respect.

Respect

theatervo/mbo

Respect is een interactieve schoolvoorstelling over respectvol gedrag. In theaterscènes en een nabespreking behandelt theaterbureau ROET het thema respect via thema’s als social media, groepsdruk, pesten en homoseksualiteit.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school