Datum
Onderwijssector PO, VO, MBO
Thema Leerlingenparticipatie
Doelgroep leraar, mentor, schoolleider
Week van Respect

Respectvol samenleven begint bij jongeren. Want: wat je jong leert, neem je de rest van je leven mee. De Respect Foundation organiseert daarom de jaarlijkse bewustwordingscampagne ‘Week van Respect’

Week van Respect

Iedere dag zetten docenten en leraren zich in om leerlingen respect voor zichzelf, elkaar en de omgeving mee te geven. Met de Week van Respect worden ze hierin ondersteunt. Een week waarin jongeren worden geïnspireerd zélf actief bij te dragen aan een samenleving waarin zij zich thuis voelen.

Diversiteit

Met het thema ‘diversiteit in persoonlijkheid’ wil de Respect Foundation laten zien dat iedereen anders reageert op situaties, omdat alle mensen een eigen mix van eigenschappen hebben. De vraag die in de Week van Respect centraal staat is dan ook ‘Welke MIX ben jij? Een thema dat zich ook goed leent om het onderwerp genderdiversiteit en seksuele diversiteit aan bod te laten komen.

Doe mee!

Op de campagnewebsite www.weekvanrespect.nl zie je hoe je kunt meedoen en je kunt aanmelden.

Ter ondersteuning om een feestelijke Week van Respect op school te organiseren kunnen scholen een draaiboek downloaden.

Week van Respect

po/vo/mbokalendermoment

De Respect Education Foundation biedt gratis lessen aan over respect, pesten, identiteit, tolerantie en diversiteit. In november organiseren ze jaarlijks de Week van Respect.

Respect

theatervo/mbo

Respect is een interactieve schoolvoorstelling over respectvol gedrag. In theaterscènes en een nabespreking behandelt theaterbureau ROET het thema respect via thema’s als social media, groepsdruk, pesten en homoseksualiteit.

Afgesproken!

po/vo/mboposterlhbti+taalgebruikToon nog 1 tags

Deze poster van Gendi brengt op een vrolijke manier in beeld dat het niet respectvol is om mietje, flikker, pot of homo naar elkaar te roepen. Bestel hem gratis en hang hem op in school.

P.E.T.S

po/volespakketlhbti+pestenToon nog 1 tags

Lesprogramma gericht op het aanpakken en voorkomen van pesten en het werken aan een respectvolle omgang met elkaar. De interactieve films die deel uitmaken van het programma behandelen diverse thema’s waaronder seksuele diversiteit.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school