pestenpo/volespakketlhbti+Toon nog 1 tags
  • Lespakket over pesten
  • Met interactieve films over o.a homoseksualiteit
  • Voor basisscholen en middelbare scholen

P.E.T.S is een lesprogramma gericht op het tegengaan van pesten en het bevorderen van respect en een veiligheid in de klas. Seksuele diversiteit komt in een van de thema’s aan bod.
Website P.E.T.S

Beschrijving

Het lesprogramma P.E.T.S. behandelt verschillende actuele thema’s. Elk thema bestaat uit een interactieve film met herkenbare situaties uit de praktijk. Leerlingen kunnen zelf het verloop van de film bepalen na de vraag ‘Wat zou jij doen?’. In het werkboekje maken leerlingen zelfstandig opdrachten waarna een klassikaal gesprek volgt. Het pakket is voorzien van een docentenhandleiding en kan worden aangevuld met een gastles door de maker.

Doelgroep

P.E.T.S. is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool (regulier- en speciaal onderwijs) en klas 1 en 2 van de middelbare school (alle typen voortgezet onderwijs).

Seksuele diversiteit

In het thema ‘Gevoelens’ komt seksuele geaardheid aan bod. Is praten over geaardheid taboe? Kun je overal jezelf zijn? Het thema is geschikt om bijvoorbeeld op Paarse Vrijdag of Coming Out day te behandelen. Het thema ‘Zelfbeeld’ gaat over identiteit en jezelf kunnen zijn en leent zich ook voor een gesprek over gender, seksediversiteit en seksuele diversiteit.

Doel & resultaat 

P.E.T.S heeft als doel om bewustwording bij de leerlingen op te roepen, evenals het onderwerp pesten bespreekbaar te maken en te houden. Met als resultaat een veilige schoolomgeving met respect voor elkaar, waarbij iedere leerling zichzelf mag en kan zijn.

Producent

P.E.T.S. is bedacht en ontwikkeld door Brian op de Dijk. Hij is ervaringsdeskundige op het gebied van pesten. Brian geeft op verzoek begeleiding bij het lespakket en/of een gastles.

Website

Ga voor vragen over het programma of om in te schrijven naar de website van P.E.T.S

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.