gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

theatervo/mbo

Respect is een interactieve schoolvoorstelling van theaterbureau ROET over respectvol gedrag en thema’s social media, groepsdruk, pesten en homoseksualiteit.

Beschrijving voorstelling

De voorstelling Respect gaat over groepsdruk, grensoverschrijdend gedrag en pesten dat via sociale media uit de hand kan lopen of juist niet. De confronterende scenes laten zien hoe het níet hoort en hoe het wèl kan. In een doorlopend verhaal lopen (online) gebeurtenissen op Facebook volledig uit de hand in de reële (offline) wereld. Seksuele diversiteit speelt in sommige gebeurtenissen een rol. De terugkerende vraag is steeds: en wat doe jij? Met stemkastjes kunnen leerlingen reageren. In de nabespreking worden ze gestimuleerd om na te denken over de effecten van hun keus.

Doelgroep

De voorstelling is voor 1 t/m 6 vmbo, havo, vwo, gym.

Praktische informatie

Locatie: De voorstelling bestaat uit een theatervoorstelling die op locatie wordt verzorgd in de aula of gymzaal, theater.
Duur: De voorstelling inclusief interactief gedeelte duurt 55 minuten.
Materiaal: Bij de voorstelling met nabespreking hoort gratis begeleidend materiaal.
Extra’s: Scholen kunnen een campagnepakket aanvragen met posters en een ouderbrief. Roet verzorgt (bijbehorende of losse) ouderavonden over Respect. 

Gendi beveelt aan 

Door de combinatie van de voorstelling en de interactieve educatie achteraf kun je samen met je leerlingen nadenken over hun visie en ideeën over het thema van de voorstelling. Er is ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen. Theater kan via inlevingsvermogen en empathie de houding van mensen verbeteren ten aanzien van een minderheidsgroep. Wil je hier meer over weten of overweeg je theater in te zetten bij jullie op school? Lees dan het artikel van Gendi over Theater & School. 


Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.