Datum
Onderwijssector PO, VO, MBO
Doelgroep leraar
Wereld Theaterdag

De Wereldtheaterdag (27 maart) staat in het teken van de meerwaarde van theater. Voor scholen is theater niet alleen leuk en maar biedt het nog veel meer potentieel.

Theater & School

Theater is leuk om naar te kijken én biedt de mogelijkheid aandacht te geven aan seksuele en genderdiversiteit op school. Bijkomend voordeel is dat theater vooroordelen of discriminatie van lhbti+ personen vermindert.

  • Wil je meer weten over de kracht van theater of overweeg je theater in te zetten bij jullie op school? Lees dan het artikel van Gendi over Theater & School.

Tips voor een veilige setting

Het is van belang de voorstellingen en het (na)gesprek op een veilige, respectvolle en inclusieve wijze plaatsvindt. Dat is noodzakelijk voor de sociale veiligheid voor elke leerling, ongeacht de gender- of seksuele identiteit. Echter, is dat niet altijd even makkelijk. Theater op school werkt alleen als het bestaat naast een lespakket en een schoolbreed gedragen visie. Theater op school is niet een ‘snelle manier’ om lhbti+-acceptatie te bevorderen.

Gastblog: Theater raakt

Voor Wereldtheaterdag 2022 schreef Hester Klein Tijssink van Theater AanZ een gastblog Theater raakt. Theater AanZ geeft educatieve theatervoorstellingen op scholen.

“De reden waarom ik theater voor mensen, jonge mensen in het bijzonder, zo belangrijk vind: je verlaat de zaal anders dan hoe je binnen bent gekomen. Je ziet letterlijk en figuurlijk nieuwe beelden, hoort over andere ideeën, je leert ervan.” (Hester Klein Tijssink)

Theatervoorstellingen voor scholen

Bij lesmaterialen op Gendi vind je theatervoorstellingen voor scholen die betrekking hebben op het thema gender- en seksuele diversiteit. Filter onder soort op ’theater’.

This day is a celebration for those who can see the value and importance of the art form “theatre”, and acts as a wake-up-call for governments, politicians and institutions which have not yet recognised its value to the people and to the individual and have not yet realised its potential for economic growth. (World Theatreday.org)

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.