gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Datum
Onderwijssector PO, VO, MBO
Doelgroep leraar
Wereld Theaterdag

De Wereldtheaterdag (27 maart) staat in het teken van het inzien van de meerwaarde van theater. Verken eens met elkaar op welke manieren jullie theater kunnen inzetten op school en in de klas. Want theater is leuk om naar te kijken maar biedt nog veel meer potentieel voor het onderwijs.

This day is a celebration for those who can see the value and importance of the art form “theatre”, and acts as a wake-up-call for governments, politicians and institutions which have not yet recognised its value to the people and to the individual and have not yet realised its potential for economic growth. (World Theatreday.org)

Theater & School

Theater is een kunstvorm. Theater is leuk om naar te kijken én biedt de mogelijkheid aandacht te geven aan seksuele en genderdiversiteit op school. Bijkomend voordeel is dat theater vooroordelen of discriminatie van lhbti+ personen vermindert.

Wil je meer weten over de kracht van theater of overweeg je theater in te zetten bij jullie op school? Lees dan het artikel van Gendi over Theater & School.

Gastblog: Theater raakt

Voor Wereldtheaterdag 2022 schreef Hester Klein Tijssink van Theater AanZ een gastblog Theater raakt. Theater AanZ geeft educatieve theatervoorstellingen op scholen. “De reden waarom ik theater voor mensen, jonge mensen in het bijzonder, zo belangrijk vind: je verlaat de zaal anders dan hoe je binnen bent gekomen. Je ziet letterlijk en figuurlijk nieuwe beelden, hoort over andere ideeën, je leert ervan.”

Theatervoorstellingen voor scholen

Bij lesmaterialen op Gendi vind je theatervoorstellingen voor scholen die betrekking hebben op het thema gender- en seksuele diversiteit. Filter onder soort op ’theater’.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school