Samenwerken met je collega's

PO

Gendi-tips

Onderstaande tips helpen om gender- en seksuele diversiteit te bespreken binnen het team en samen te werken met collega’s op dit thema.

 • 1. Agendeer het thema binnen het team en bij de schoolleiding

  Het kan zijn dat jij of een van je collega’s vanuit persoonlijke motieven aan de slag gaat met gender- en seksuele diversiteit op jullie school. Een mooi initiatief! Maar het effect is het groots als het thema breder gedragen wordt in school en verankerd is in een schoolvisie en beleid. In plaats van individuele initiatieven of van bovenaf opgelegd, is het iets dat je samen vormgeeft. Passend bij jullie school.

  • Ga na hoe iedereen staat tegenover het thema door dit infomeel met collega’s te bespreken. De motivatie om wel of geen aandacht aan gender- en seksuele diversiteit te willen geven is voor iedereen verschillend. Ben je zelf lhbti+ of gaat de veiligheid van lhbti+-leerlingen of leerlingen met ouders van dezelfde sekse je aan het hart? Probeer dan niet te overtuigen maar leg uit waarom jij het belangrijk vindt. Daarmee krijg je mogelijk meer collega’s geïnteresseerd.
  • Geef je bouwcoördinator of de directeur de tip om de handreiking ‘Waar begin je?’ te gebruiken voor een teamgesprek en het onderwerp op de agenda van het teamoverleg te plaatsen.
 • 2. Bespreek met collega’s: hoe komt dit thema in jouw klas terug?

  • Bespreek met elkaar hoe een les of gesprek over gender- en seksuele diversiteit in de klas ging.
  • Vertel je collega’s over jouw ervaringen en de opmerkingen die je hoort over het thema in jouw klas. Hoe gaan anderen daarmee om? Deel goede praktijken met elkaar en steun elkaar waar het moeilijk wordt.
  • Kijk eens mee met een les of klassengesprek over gender- en seksuele diversiteit van een collega (als dat mogelijk is). Zo kun je bij elkaar inspiratie opdoen of elkaar verder helpen middels peerfeedback.
  • Tip: Met de De Kijkroute, een gratis teamtool van School & Veiligheid, ga je met elkaar in gesprek en oefen je met alledaagse situaties over seksualiteit, gender en seksuele diversiteit.
 • 3. Deel met elkaar hoe je handelt bij onveilige signalen en hoe je je voelt

  Gender- en seksuele diversiteit kan een gevoelig onderwerp zijn in de klas. Door bepaalde gesprekken of opmerkingen rondom dit thema kunnen een of meerdere leerlingen zich onveilig voelen, of jijzelf als leerkracht. Dit heeft impact op de hele klas.

  Het kan helpen om de situatie daarna te bespreken met een collega bij wie jij je veilig voelt. Hebben zij ook wel eens te maken gehad met onveiligheid in de klas? En hoe hebben zij dat opgelost? Natuurlijk is het ook goed dit breder binnen het team en met de schoolleiding te bespreken. Hoe handelen jullie als school op sociale onveiligheid? 

 • 4. Ga met elkaar na welke ondersteuning jullie nodig hebben?

  Wanneer je als team vragen hebt over gender- en seksuele diversiteit, is het belangrijk dat je hier ondersteuning bij zoekt. Er zijn verschillende mogelijkheden.

  • Je kunt bijvoorbeeld een Gezonde Schooladviseur vragen om advies rondom dit thema of contact opnemen met een organisatie die jullie kan ondersteunen.
  • Als je streeft naar een structurele inbedding, ga dan in overleg met je bouwcoördinator of schoolleider. Kom tot een plan waarmee een werkgroepje van enthousiastelingen aan de slag kan om de aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in de school en in het beleid te integreren. Zie ook het artikel: Blijvende aandacht voor Gender- en seksuele diversiteit
 • 5. Reflecteer met collega’s op normen en waarden

  Over seksualiteit, gender- en seksuele diversiteit lopen de meningen en emoties uiteen. Deze onderwerpen raken iedereen persoonlijk. Ook binnen jouw team. Met elkaar reflecteren op je eigen normatieve opvattingen rondom gender- en seksuele diversiteit helpt om te bepalen in hoeverre dit jullie pedagogisch handelen beïnvloedt. Tools die je als team hierbij kunt inzetten, om het gesprek samen aan te gaan zijn:

  • De Pedagogische wegwijzers waarin je met elkaar nadenkt hoe je kunt werken aan een open, veilig en seksueel integer klimaat.
  • Het spel Gedragen Gedrag waarin je gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar maakt en samen tot afspraken en regels komt om de sociale veiligheid voor iedereen te waarborgen.
  • Gesprekstool Struisvogel sessie, waarin je vanuit een dilemma of voorbeeld na denkt met elkaar over normen, waarden, verschillende perspectieven en oplossingen.

 • 7. Nodig een externe partij uit met het team in gesprek te gaan.

  Vinden jullie als team het uitdagend om dit thema zelf goed bespreekbaar te maken onderling? Denk er dan eens aan om een externe partij in de school te halen. Diverse partijen verzorgen intervisie, training of zelfs een theatervoorstelling voor onderwijsteams. Dit helpt om in de hectiek van alledag even te voelen waarom het belangrijk is om aan het thema gender- en seksuele diversiteit ruimte te geven. Een externe kan je ook helpen praktijkvoorbeelden te bespreken en er mee oefenen.

Kennis & inspiratie

Willen jullie als po-team je samenwerkingsskills trainen? Wil je inspiratie opdoen hoe andere scholen dit aanpakken? Bekijk de artikelen die interessant zijn voor jou als po-leraar.

Pedagogische wegwijzers

po/vo/mbowegwijzer

8 pedagogische wegwijzers die je helpen omgaan met alledaagse situaties in de klas over seksualiteit en diversiteit.

De fijne kneepjes van het vak

hbowerkvorm lerarenopleiders

Dit lesmateriaal voor docenten aan lerarenopleidingen richt zich op het ontwikkelen van pedagogisch vakmanschap bij studenten op het gebied van seksuele integriteit. Met videocasussen en docentenhandleiding.

Lesmaterialen

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.