po/vo/mbowegwijzer

Deze acht pedagogische wegwijzers van School & veiligheid helpen je omgaan met alledaagse klassensituaties die raken aan seksualiteit, waaronder gender- en seksuele diversiteit. Op de website van School & Veiligheid vind je een uitgebreide toelichting per wegwijzer. Wil je oefenen samen met je collega’s? Speel dan De Kijkroute.

Accepteer en bevestig seksueel integer gedrag

 • Weet welk gedrag past bij de ontwikkelingsfase van je leerlingen.
 • Geef ruimte aan hun seksuele ontwikkeling en ontdekkingstocht.
 • Blijf binnen de kaders en grenzen, normen en waarden van je team en de school.

Begrens en blijf in verbinding

 • Begrens gedrag dat over de afgesproken grenzen gaat.
 • Blijf hierbij in verbinding met leerlingen.
 • Keur gedrag af, maar niet de leerling zelf.

Creëer balans tussen openheid en grenzen

 • Zoek professionele balans tussen afstand en openheid in de relatie met je leerlingen.
 • Wees je ervan bewust dat jij ten opzichte van je leerlingen een machtspositie inneemt.

Doorgrond je eigen normen & waarden, vooroordelen en ervaringen

 • Wees je bewust van je eigen overtuigingen en aannames en de invloed daarvan op je handelen.
 • Wees je bewust van de normen, waarden en overtuigingen van een ander.
 • Bedenk hoe je die kunt inzetten of juist opzij kunt zetten.

Exloreer en erken hoe leerlingen jouw pedagogisch handelen ervaren

 • Heb oog voor de (non)verbale signalen en ervaringen van leerlingen.
 • Vraag wat leerlingen wel/niet prettig vinden in jullie omgang.
 • Erken de beleving en ervaring van de ander.
 • Doe in specifieke situaties navraag bij een collega.

Finetune je pedagogisch handelen: reflecteer en kom er waar nodig op terug bij leerlingen

 • Reflecteer op je pedagogisch handelen.
 • Vraag ook input van collega’s.
 • Wees je bewust van je ‘automatische piloot’.
 • Kom er waar nodig op terug bij leerlingen.
 • Laat je leerlingen zien dat je fouten mag maken en ervan kunt leren.

Gebruik gepaste humor als positieve strategie

 • Zet humor in om openheid en ruimte te creëren.
 • Wees voorzichtig bij het gebruiken van humor.
 • Door snelheid kan een grap onbedoeld een negatieve impact hebben op een leerling.

Heb oog voor ouders: samenwerken aan seksuele integriteit

 • Ga open en nieuwsgierig in gesprek.
 • Wat zijn wensen en behoeften van ouders met betrekking tot dit thema?
 • Zoek naar verbindende waarden en doelen.
 • Heb oog voor zorgen en angsten achter mogelijke weerstand.

Toelichting bij de Wegwijzers

Een uitgebreide omschrijving per wegwijzer, de wetenschappelijke basis en meer achtergrond vind je op de website van Stichting School & Veiligheid:

Geheugensteuntje

Download het gratis geheugensteuntje (pdf) met daarop beknopt de 8 wegwijzers.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school