po/vo/mbo

Staat je school in een regenbooggemeente? Dan zal de gemeente jullie school waarschijnlijk willen ondersteunen in het geven van aandacht aan seksuele diversiteit. Ga eens in gesprek over de mogelijkheden.

Het regenboogakkoord

53 gemeenten en minister Van Engelshoven ondertekenden voor de subsidieperiode 2019/2022 het Regenboogakkoord. Dat is een intentieverklaring om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lhbti+-inwoners verder te bevorderen. De meeste gemeenten willen in hun beleid ook aandacht voor het onderwijs. Als school kun je hier pro-actief op inspringen door contact te zoeken met je gemeente. Wil je weten of jullie school in een regenbooggemeente staat? Bekijk dan het kaartje op Google gemaakt door Movisie.

Hoe kan onze school aanhaken?

  • Ga met de gemeente in gesprek hoe deze uw school kan ondersteunen. Een dergelijk gesprek is ook voor de gemeente prettig omdat het de ambtenaren zicht geeft op wat jullie school al doet en welke ondersteuning jullie wensen. Mocht het niet duidelijk zijn met welke ambtenaar je contact moet leggen, raadpleeg dan Movisie voor de juiste contactpersoon.
  • Bereid dit gesprek voor door een Waar-begin-je-gesprek te voeren (zie onderaan deze pagina). Tip ook de contactambtenaar om ter oriëntatie een kijkje te nemen op de Gendi website.
  • Leg contact met plaatselijke of regionale verenigingen die ondersteuning bieden bij het geven van aandacht voor gender- en seksuele diversiteit zoals het COC of een antidiscriminatie organisatie. Vaak steunt de gemeente organisaties om scholen een gepast aanbod te leveren.

Mini-college voor regenbooggemeentes

Bij de ondertekening van het Regenboogakkoord bezochten de aanwezigen drie minicolleges. Het college over de relatie met het plaatselijke onderwijs werd gegeven door Marinus Schouten van School & Veiligheid. Na afloop werd uitgewisseld hoe gemeenten de scholen kunnen helpen bij het geven van aandacht aan seksuele diversiteit.


 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school